TAGINFO 2 - 2013

Til renoveringen af et af Københavns markante og historiske boligkvarterer Nyboder har Monier specialfremstillet en håndstrøget Dantegl vingetagsten. Til det omfattende renoveringsprojekt skal der bruges op imod en halv million tagsten. 

Nyboder - byen i byen

Nær Østerport i København ligger Nyboder. En by i byen, som blev opført på initiativ af kong Christian 4. fra 1631 til 1639. Bydelen, der dækker et areal på ca. 16 hektar, er karakteristisk ved sine lange, smalle karreer eller stokke, som de også kaldes, i en, to og tre etager. I dag er det den okkergule farve som dominerer, men oprindelig var det de nationale farver. Facaderne var hvidkalkede, og på taget lå der som nu røde vingetegl. Nyboder blev opført som beboelse for flådens folk. Helt frem til 2006 havde søværnet fortrinsret til boligerne, men i dag har også hærens og flyvevåbnets personale mulighed for at leje sig ind.

Nyboder med Dantegl Håndstrøgne - specialfremstillet

Skimmelsvamp gør Nyboder ubeboelig

Lejlighederne havde hver et boligareal på ca. 40m² bestående af en stue, et kammer, en forstue samt et køkken, som beboerne måtte dele med nabolejligheden. Set med datidens øjne var der tale om arbejderboliger af høj standard. I dag er Nyboders hundredvis af boliger dog utidssvarende, i mange tilfælde i en så dårlig stand, at de ikke egner sig som beboelse. En tur op og ned ad de brolagte gader mellem de gule karreer afslører da også et stort forfald og mange tomme lejligheder. Årsagen er i de fleste tilfælde skimmelsvamp, der har ideelle forhold i de fugtige boliger, som er dårligt isolerede og ofte opført direkte ovenpå jorden.

Tiltrængt renovering sikret ved gavmild donation

En omfattende renovering og modernisering af de knap 400 år gamle boliger er stærkt tiltrængt, men det er en bekostelig sag for ejeren, som er Forsvaret, da der er tale om fredede bygninger, hvor der stilles helt særlige krav til valget af materialet, og hvordan arbejdet udføres. Det handler om i så vid udstrækning som overhovedet muligt at istandsætte de markante bygninger med respekt for historien og den oprindelige arkitektur.

Med en donation på 50 millioner kroner fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal blev det i oktober 2011 muligt at igangsætte restaureringen af karreen mellem Delfingade og Hjertensfrydsgade. Ved den gennemgribende istandsættelse både ude og inde ombygges de nuværende 33 til 25 lejligheder, der opfylder nutidens krav til bl.a. installationer, sanitet og isolering.

Nyboder

Nyboder-stenen

Tagkonstruktionen har også fået den helt store tur, hvilket bl.a. omfatter en helt ny tagbelægning. Til det formål har Monier i samarbejde med arkitektfirmaet Arkitema og Jens Andres Baumanns Tegnestue udviklet en speciel håndstrøget Dantegl vingetagsten til JP-binder, der i form og størrelse matcher de oprindelige vingetagsten. De håndstrøgne tagsten, der har den helt rigtige røde glød, fremstilles af dansk ler på Volstrup Teglværk i Nordjylland.

Renoveringen forventes færdig i foråret 2013. Efterfølgende er det planen at tage fat på de øvrige karreer, der dækker et grundareal på ca. 23.000 m². Til den samlede istandsættelse af Christian 4.’s Nyboder skal bruges op imod en halv million håndstrøgne Dantegl vingetagsten.

Nyboder med håndstrøgne Dantegl tagsten

”Boder” og ”stokke”

Nyboder er i dag en af hovedstandens store turistattraktioner. I Sankt Paulsgade 20 er der indrettet en mindestue, hvor man får et indtryk af, hvordan marinens faste menige mandskab og underofficerer indrettede sig i de små lejligheder. At den nye bydel kom til at hedde Nyboder skete ved lidt af en tilfældighed. Christian 4. foreslog, at bebyggelsen fik navnet St. Anne by, men det vandt ikke indpas. Det var mere naturligt at omtale bebyggelsen som ”kongens nye boder” eller slet og ret Nyboder. Ordet ”bod” blev i middelalderen brugt om rækkehusbebyggelser og huse, der blev lejet ud. Nyboders karakteristiske gule karreer kaldes også ”De Gule Stokke”, hvilket ligeledes er en gammel betegnelse for en fritliggende huslænge med flere mindre beboelser.

Nyboder før tagrenoveringen med specialfremstillede Dantegl Håndstrøgne vingetagsten
De første 25 boliger er nu totalrenoveret - så mangler blot de øvrige 700 lejligheder.