TAGINFO 8 - 2013

Vælg den optimale undertagsløsning

Monier tilbyder et alsidigt undertagsprogram, både diffusionsåbne og diffusionstætte, der dækker langt de fleste behov. I denne artikel kigger vi nærmere på og giver anbefalinger til valg af undertag. Hvilken type undertag egner sig bedst i forhold til spærkonstruktionen, og hvordan får jeg mest undertag for pengene? Få f.eks. input til, hvordan du opnår den bedste løsning ved istandsættelse af en udnyttet tagetage med hanebåndsspær, hvor damspærren ofte spiller en vigtig rolle.

Udgangspunktet for denne artikel er de forskellige spærtyper: Gitterspær, der udgør ca. 70% af alle spærkonstruktioner i Danmark, hanebåndsspær, der udgør ca. 20%, og bjælkespær, der udgør ca. 10%.

Valg af undertag ved gitterspær

Er der tale om en bolig med gitterspær, det vil sige, at der er et tagrum, skal der altid etableres en ventileret undertagskonstruktion. Der skal etableres ventilationsåbninger ved kip og tagfod. Halvdelen af det samlede udluftningsareal placeres ved kip, og resten fordeles ved tagfod på begge sider af taget efter den såkaldte 1/500-regel.  
 
Samtlige undertagsprodukter fra Monier kan anvendes i forbindelse med ventilerede undertagskonstruktioner, således også det diffusionsåbne undertag Divoroll Basic og det diffusionstætte undertag Veltitech 120. To kvalitetsundertage til yderst konkurrencedygtige priser.

Monier undertag
Divoroll Basic - diffusionsåbent
Veltitech 120 - diffusionstæt

Valg af undertag ved bjælkespær

Ved bjælkespær og paralleltagskonstruktioner kan det være en fordel at etablere en uventileret undertagskonstruktion med diffusionsåbent undertag som Divoroll Top, Divoroll Universal eller Divoroll Basic. På den måde får man en slankere konstruktion. Det diffusionsåbne undertag er konstrueret, så det kan ånde, uden at der trænger vand ind i konstruktionen. Det betyder, at der ikke kræves nogen ventilationsspalte mellem undertaget og isoleringen. For at anvende det diffusionsåbne undertag er det en forudsætning, at dampspærren er helt tæt. 

Det er dog langt fra alle steder, at det er en fordel at udnytte det diffusionsåbne undertags egenskaber.

Monier undertag
Divoroll Universal - diffusionsåbent
Divoroll Top - diffusionsåbent

Valg af undertag ved hanebåndsspær

I forbindelse med renovering af et tag med hanebåndsspær, der giver mulighed for udnyttelse af tagetagen, er det i realiteten også muligt at lave en uventileret undertagskonstruktion med et diffusionsåbent undertag på den del, der udgør skråvæggen.

Den uventilerede løsning er dog kun brugbar hvis dampspærren, der skal forhindre fugtig luft fra boligen i at trænge ud i konstruktionen, er 100% tæt. Det er den sjældent, hvis der er tale om en tagrenovering, hvorfor vi anbefaler, at man i stedet bruger en ventileret undertagskonstruktion. Det vil sige, at der skal etableres en ventilationsspalte på minimum 70 mm mellem undertaget og isoleringen, hvilket sikrer, at ventilationsspalten overholder kravet om en gennemsnitshøjde på mindst 50 mm. Ventilationsåbningerne ved tagfod og ved kip skal være de samme som ved gittespær.

Her er Divoroll Basic og Veltitech 120 økonomisk attraktive valg.

Monier undertag

Vil du vide mere, henviser vi til BYG-ERFA blad nr. (27) 08 12 30 (Ventilation af tagkonstruktioner - tagrum, hanebåndslofter, skunkrum og paralleltage).

INFO

Valget af undertag afhænger af, hvilken tagbeklædning og tagkonstruktion der ønskes. For at sikre den optimale levetid og det bedste værn mod slagregn, fygesne og kondens er det vigtigt, at materialerne er konstrueret, så de passer sammen. Dansk Undertagsklassifikation (DUKO) har lavet en klassifikation af undertagsprodukter på det danske marked, som gør det både nemmere at sammenligne de forskellige produkter og vælge det undertag, der passer bedst til den pågældende opgave. På www.duko.dk kan du læse mere og få hjælp til at vælge den helt rigtige undertagsløsning.   

Monier har udarbejdet Danmarks bedste og mest omfangsrige monteringsanvisning, hvor de mest almindelige konstruktionsprincipper gennemgås trin for trin ved hjælp af både tegninger, fotos og ledsagende tekst. Monteringsanvisningen kan downloades på www.monier.dk eller bestilles hos Moniers kundeservice på tag@monier.com eller tlf. 96 31 61 00.