TAGINFO 12 - 2014

På solskinsøen Bornholm har vi besøgt Nexø Kirke, der netop har gennemgået en større tagrenovering med håndbearbejdede Dantegl vingetagsten. Da håndværkerne tog fat, dukkede der også beviser på Bornholms mere barske fortid frem i lyset.

Nexø Kirke midt i en krigszone

Hvornår Nexø Kirke er opført, er ikke muligt at fastslå med sikkerhed, men den ældste del dvs. koret og skibet stammer sandsynligvis fra omkring år 1346, da Nexø fik sine købstadsrettigheder. Tårnet blev tilføjet i 1500-tallet, spiret med det løgformede kobbertag kan føres tilbage til begyndelsen af 1600-tallet, mens våbenhuset, ligkapellet og det nordre sideskib blev tilbygget i 1700-tallet. Kirken, der ligger tæt på havet, er indviet til de søfarendes skytshelgen Sankt Nicolai. 

Der har ikke altid været midler til de helt store renoveringer – især efter anden verdenskrig var det svært, hvilket har sat sine spor, fortæller arkitekt Christian Iversen, Bodilsker. Man har valgt løsninger, som ikke var holdbare i længden, så det var en tiltrængt renovering, vi tog fat på. Remmen, hvorpå spærene hviler, var efterhånden rådnet væk. Det skyldes fugt, der er sivet op igennem ydermurene, som er sat i sand. Også selve spærfoden var i meget dårlig stand, så der måtte udskiftes store mængder træ.

Nexø Kirke
Fra venstre: Salgskonsulent Kim Stendal (Monier), Tagpartner og tømrermester Ejvind Nielsen, Tagpartner og murermester Michael Peter Jensen og arkitekt Christian Iversen fotograferet foran Nexø Kirke.

Det er på denne type opgaver, at man får lov til at lave rigtigt tømmerarbejde, hvilket er både sjovt og noget af en udfordring, fortæller Evind Nielsen, Tømrerfirmaet Ejvind Nielsen A/S, Rønne. Når der er tale om en fredet bygning som Nexø Kirke, skal så meget som muligt af den oprindelige trækonstruktion bevares. Det betyder, at vi udelukkende bortskærer den del af f.eks. et spær, som er i dårlig forfatning, hvorefter vi skarrer et nyt, friskt stykke træ i. Flere steder er der boret taphuller, så træstykkerne kan tappes sammen med trænagler. Fem spær var så medtaget af råd, at de måtte helt udskiftes med nye. 

Det meste af trækonstruktionen består af pommersk fyr. Til renoveringen har vi anvendt bornholmsk Douglas træ fra Almindingen. Ved langt de fleste opgaver er det udelukkende prisen, der er bestemmende for, om vi får opgaven. Det er ikke tilfældet her, hvor det i langt højere grad handler om de håndværksmæssige færdigheder, og at tingene bliver udført korrekt. Det er en stor tilfredsstillelse at få lov til at lave et stykke håndværk, der bygger på traditioner og metoder, som har været kendt og brugt langt tilbage i tiden. Det er dejligt at aflevere en opgave, hvor der virkelig er kælet for detaljerne.

Dantegl Håndbearbejdede på Nexø Kirke

Glemt midt i festlighederne

Da det gamle tag blev revet af, og trækonstruktionen stod nøgen tilbage, kom en række huller fra granatsplinter til syne i flere af spærene. De vidner om to dramatiske dage, 7. og 8. maj 1945, da russiske fly uden varsel bombede Nexø og Rønne.          

Den 4. maj 1945 kl. 20.36 blev det via BBC i London meddelt, at de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og Danmark, havde overgivet sig. Efter fem besættelsesår var Danmark atter et frit og selvstændigt land, hvilket blev fejret den 5. maj. Der var dog en del af riget, som endnu ikke var befriet, nemlig Bornholm. Den tyske kommandant på øen Gerhard von Kamptz havde fået ordre til kun at overgive sig til de engelske styrker. Problemet var blot, at der ikke var nogen englændere på vej mod Bornholm. Det var til gengæld russerne, som angreb Nexø og Rønne med bombefly, mens det øvrige Danmark festede. Ti bornholmere og mange flere tyskere mistede livet under bombardementerne. Mange bygninger i de to byer blev lagt i grus, hvilket betød at omkring 6000 indbyggere stod uden tag over hovedet. En af de bygninger, som blev slemt beskadiget, var Nexø Kirke.

Den 9. maj gik russiske tropper i land på Bornholm, som de holdt besat til 5. april 1946. Efterfølgende ventede et gigantisk genopbygningsarbejde i både Rønne og Nexø, der lå i ruiner. Af Rønnes ca. 3400 ejendomme var blot de 300-400 sluppet uskadte gennem russernes bombardement. For at skaffe de nødvendige midler blev der bl.a. igangsat pengeindsamlinger i både Danmark og Sverige.

Håndbearbejdede Dantegl tagsten

Vingetagsten og bæverhaler

Historien kommer helt tæt på, når man får afdækket den type spor, fortæller murermester Michael Peter Jensen, Michaels Murerforretning ApS, Nexø. Med de mange huller efter granatsplinter, som vi er stødt på i forbindelse med renoveringen, kan man levende forestille sig, hvor højspændt og dramatisk situationen har været for byens borgere, der i al hast blev evakueret til andre dele af øen efter det første bombardement.

I forbindelse med renoveringen er der lavet efterisolering af loftsrummet og etableret et fast undertag opbygget af brædder og tagpap. Der er oplagt ca. 10.000 håndbearbejdede Dantegl vingetagsten på kirkens skib og kor. På tårnet er der oplagt bæverhaler. Rygning og grater er lagt i mørtel. 

Hvis man kigger nøje efter, kan man se at rygningen buer, fortæller murermester Michael Peter Jensen. Den ville man i de fleste tilfælde rette op, blot ikke på en fredet bygning, som Nexø Kirke, hvor så meget af det oprindelige – og det gælder både materialer og udseende – skal bevares.  

Håndbearbejdede Dantegl på Nexø Kirke.

Nyt tag på klokketårnet ved Nyker Rundkirke

Bornholm er berømte for sine fire rundkirker, der ligger i Olsker, Nylars, Østerlars og Nyker. Ved samtlige rundkirker befinder klokketårnet sig i en særskilt bygning. Klokketårnet ved Nyker Rundkirke har tillige en lille sidebygning, hvor der også er oplagt håndbearbejdede Dantegl fra Monier. Taget på selve rundkirken består af træspåner.