TAGINFO 4 - 2014

De første danske teglstensbyggerier blev opført for omkring 1000 år siden, men det var først i 1800-tallet, at de brændte sten for alvor blev hvermandseje. De tage, som tidligere var dækket med strå, græstørv, skiffer og træ, blev erstattet af de populære vingetagsten. Snart var den dominerende farve på byernes tage teglrød. Siden er nye tagmaterialer, farver, overflader kommet til, hvilket giver et langt mere spraglet udtryk, når man ser byernes tage fra oven. Der er dog steder i Danmark, hvor de røde vingetagsten stadig er helt dominerende f.eks. på toppen af Danmark. Her er de røde tegltagsten med til at skabe den helt særlige Skagen-stemning.  Vi har besøgt Danmarks nordligste by og murer- og entreprenørfirmaet Ole Johansen A/S, der har gjort det til et speciale at renovere de mange historiske bygninger. Her får du første del af artiklen fra Skagen.

Dantegl på toppen af Danmark 1:2

Dantegl i Skagen
Skagen

Gulkalkede og tegldækkede Skagenshuse

Der er noget helt særligt ved Skagen, og det ikke mindst, når man besøger byen på en solrig forårs- eller sommerdag. Og netop sol har de i rigelige mængder her højt mod nord, for Skagen er en af de danske lokaliteter, som har allerflest solskinstimer på et år. Byen ligger som en oase klemt inde mellem klitter, fyrreplantager, hede og hav. Går man rundt i de smalle gader, hvor de karakteristiske gulkalkede og tegldækkede Skagenshuse ligger tæt omgivet af små haver med hvidmalede stakitter, oplever man en fantastisk frodighed. Det er ikke underligt, at netop denne plet på Danmarkskortet hvert år tiltrækker turister i titusindvis fra både ind- og udland.

Dantegl på hus i Skagen

”Det er sjovere, at kunne kæle for detaljerne”

I et industriområde i den nordvestlige udkant af Skagen har Murer- og Entreprenørfirmaet Ole Johansen A/S til huse. Virksomheden, der blev etableret i år 2000, er et alsidigt byggefirma, der beskæftiger sig med renovering samt om- og nybyggeri af både andelsboliger, parcelhuse og erhvervsejendomme. Skagen-firmaet, der løser opgaver i totalentreprise beskæftiger ca. 40 mand og har sine kompetencer inden for murerarbejde, kloak, beton, tag og facaderenovering. Virksomheden har bl.a. været involveret i tagrenoveringer på Amtmandsboligen i Hjørring og Arresthuset i Aalborg, hvor der er oplagt henholdsvis håndstrøgne røde og sortglaserede Dantegl vingetagsten.

Dantegl i Skagen
Renovering med røde Dantegl
Renovering af nyere Skagenshus med røde Dantegl vingetagsten. Taget måtte udskiftes pga. undertaget, der var monteret forkert. Øverst: Ole Johansen (tv.) i samtale med en af sine håndværkere på byggeplads i Skagen.

De opgaver, hvor vi som håndværkere bliver udfordret og virkelig har mulighed for at bruge de metoder og den erfaring, vi har oparbejdet gennem mange år, det er de sjoveste, siger Ole Johansen. På mange af de ældre ejendomme, som vi har renoveret inden for de seneste år, ved man aldrig med 100 % sikkerhed, hvad der gemmer sig, når først den gamle, nedslidte tagbeklædning ryger af, og selve tagkonstruktionen kommer til syne. Her har du fat i historien og traditionerne på en helt anden måde end, hvis der var tale om et moderne, strømlinet byggeprojekt, hvor det i langt højere grad handler om penge end godt håndværk. Det er dejligt med projekter, hvor der er mulighed for at kæle for detaljerne, som det f.eks. er tilfældet med de mange renoveringsopgaver, som vi igennem årene har løst her i Skagen.

Dantegl i Skagen
Skagen Sygehus renoveret med Dantegl vingetagsten i 2013.

De satte præg på Skagen

Ancher, Krøyer, Drachmann, Tuxen, Locher og alle de andre Skagensmalere, som i slutningen af 1800-tallet søgte mod Danmarks top for at male, har sat deres tydelige præg på den gamle fiskerby, men de var ikke de eneste. Arkitektonisk er Skagen også en spændende by, hvor flere af vores kendte arkitekter har sat deres tydelige aftryk, især Ulrik Plesner, der har slået stregerne til ca. 50 bygninger i byen. 

Ulrik Plesner blev født på Vedersø Præstegaard i Vestjylland i 1861. Han kom i murerlære, gik på Teknisk Skole og i 1880 blev han optaget på Kunstakademiets Arkitektskole. Som arkitekt gjorde Plesner sig første gang bemærket, da han i 1892 lavede tegningerne til en større udvidelse af Brøndums Hotel i Skagen. Året før var Plesner byggeleder eller konduktør, som man sagde dengang, på opførelsen af et nyt fyr i Højen. I forbindelse med denne opgave indlogerede han sig på Brøndums Hotel, hvor han kom i kontakt med hotelejer Degn Brøndum, der hurtigt engagerede den unge arkitekt i sine planer om en udvidelse af hotellet. Det var begyndelsen på en livslang tilknytning til Skagen, hvor Plesner boede i lange perioder og knyttede tætte bånd til den berømte kunstnerkoloni.

Dantegl vingetagsten

Plesners byggestil var enkel med røde mursten, røde vingetagsten, kalkede facader og hvidtede gesimser og bånd. Til hovedværkerne hører Havnemesterboligen i Skagen samt Klitgården lidt syd for byen, som er opført i henholdsvis 1905 og 1914. Sidstnævnte blev opført som sommerbolig til Kong Christian 10. og hans familie. Klitgården er i dag indrettet som refugium for kunstnere, forskere og videnskabsfolk.

Bygning med kulturhistoriske kvaliteter

I 1916 tegnede Ulrik Plesner Skagen Sygehus på Hans Baghs Vej. En smuk trefløjet bygning opført i traditionel Skagen-stil med gulkalket murværk, hvide vinduer, hvide skorstene og rødt tegltag med hvide kantforskellinger. I 1921-23 blev sygehuset udvidet med en epidemiafdeling ligeledes tegner af Ulrik Plesner. I 2003 lukkede sygehuset, og i 2012 blev det overtaget af Frederikshavn Kommune, der ønskede at indrette et nyt, moderne sundhedscenter i de gamle bygninger. Det krævede en større renovering både ind- og udvendig. I det ydre er der ikke sket markante ændringer på den bevaringsværdige bygning, der rummer helt særlige arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter. Man har på alle områder forsøgt at bevare så meget af bygningens oprindelige udtryk. I forbindelse med renoveringen er det gamle, nedslidte tegltag blevet erstattet med nye, røde Dantegl tagsten fra Monier. Murer- og entreprenørfirmaet Ole Johansen A/S i Skagen stod for arbejdet, som blev afsluttet i november 2012.

Dantegl tagsten, rød

Ulrik Plesner er også manden bag tegningerne til Skagen Station og Skagens Museum. På sidstnævnte kan man opleve Anna Anchers portræt af den kendte arkitekt. Sammen med arkitektvennen Thorvald Bindesbøll stod han for ombygningen af Skagen Kirke, han lavede tegninger til en tilbygning til Anna og Michael Anchers hus, og han stod for ombygningen og moderniseringen af P.S. Krøyers hus i Skagen Plantage. Ulrik Plesner døde i 1933 i Skagen, hvor han også blev begravet.

Læs også andel del af artiklen om Dantegl på toppen af Danmark.