TAGINFO 5 - 2014

De første danske teglstensbyggerier blev opført for omkring 1000 år siden, men det var først i 1800-tallet, at de brændte sten for alvor blev hvermandseje. De tage, som tidligere var dækket med strå, græstørv, skiffer og træ, blev erstattet af de populære vingetagsten. Snart var den dominerende farve på byernes tage teglrød. Siden er nye tagmaterialer, farver, overflader kommet til, hvilket giver et langt mere spraglet udtryk, når man ser byernes tage fra oven. Der er dog steder i Danmark, hvor de røde vingetagsten stadig er helt dominerende f.eks. på toppen af Danmark. Her er de røde tegltagsten med til at skabe den helt særlige Skagen-stemning.  Vi har besøgt Danmarks nordligste by og murer- og entreprenørfirmaet Ole Johansen A/S, der har gjort det til et speciale at renovere de mange historiske bygninger. Her får du anden del af artiklen fra Skagen.

Dantegl på toppen af Danmark 2:2

Dantegl i Skagen

Skagengul og hvidkalkede blonder

I Skagen er de altdominerende farver gul og rød. Husenes facader er gulkalkede og tagene teglrøde med hvidkalkede forskellinger. Det var skik at husene blev kalket omkring pinsetid med en blanding af kalk og tørret okker. Skagen lå tidligere meget isoleret. Turen nordpå gik langs kysten, der ofte var ufremkommelig, så de lokale købmænd havde altid store mængder kalk og okker på lager. Et år fik en af købmændene ved en fejl leveret en anden type okker end normalt. Det var en fransk guld-okker, der giver en dybere gul farve. Det påstås, at denne fejltagelse var årsagen til begrebet ”Skagengul”.

Dantegl på hus i Skagen

Mange af tagene i Skagen er forskellede, det vil sige, at tagstenene er overstrøget med mørtel udefra. Det gælder rygning, grater og de to yderste rækker tagsten ved hver gavl. Det var en helt normal foranstaltning i de kystnære egne, hvor den stride blæst kan føre til store skader, hvis den først får ordentlig fat. For at beskytte og vedligeholde forskellingerne, der tidligere ikke altid var af den bedste kvalitet, blev de hvert år kalket. De hvide forskellinger fungerede også som landkending for de søfarende, og der var endda de skagboer, der mente, at de også kunne holde hekse og onde ånder på lang afstand. De karakteristiske og pyntelige hvidkalkede forskellinger omtales ofte også som blonder på taget.

Røde Dantegl

Dantegl på taget

Murer- og Entreprenørfirmaet Ole Johansen A/S har bl.a. stået for ombygningen og renoveringen af Skagen Sygehus, Skagen Bryghus og et utal af privatboliger, både gamle og nye, i den klassiske Skagenstil. Virksomheden er ved at færdiggøre en større ombygning af det gamle Skagen Sømandshjem, der i 2011 måtte lukke efter at have eksisteret i 102 år. I forbindelse med ombygningen til 24 ferielejligheder er også taget blev renoveret med røde Dantegl vingetagsten.

Dantegl i Skagen

For mig er den røde vingetagsten den helt rigtige tagløsning, siger Ole Johansen. Det er en harmonisk og smuk tagsten, som passer til de fleste byggerier. Farvemæssigt foretrækker jeg helt klart den røde vingetagsten fra Monier, som har den ægte teglrøde farve, der udstråler glød og varme. Det er en tagsten med et utrolig flot farvespil. Set i sammenligning med lignende tagstenstyper er Dantegl vingetagstenen mere rød, hvilket jeg klart foretrækker, da den virker mere ”levende”. Endelig er det også i den sammenhæng værd at nævne, at når først taget er oplagt, får tagstenene hurtigt en mørkere nuance efterhånden, som de helt naturligt påvirkes af vind og vejr. 

Dantegl vingetagsten
Dantegl vingetagsten

Fra elektricitetsværk til bryghus 

Endnu et markant bygningsværk i Skagen er det gamle elektricitetsværk på Kirkevej fra 1918 tegnet af arkitekten Carl Frederik Schiøtz, der nok er mest kendt for at være far til den danske tenor Aksel Schiøtz. I 2005 blev det gamle elværk ombygget til bryghus, hvilket betød at maskinhallen, hvor der tidligere stod store, tøffende dieselmotorer til produktion af el, blev erstattet af kobberkedler og gæringstanke til ølproduktion. Den smukke industribygning gennemgik i slutningen af 2013 en større tagrenovering, hvor der blev oplagt røde Dantegl vingetagsten fra Monier.   

Læs også første del af artiklen om Dantegl på toppen af Danmark.

Dantegl tagsten, rød
Det tidligere Skagen Sømandshjem renoveret med Dantegl.