TAGINFO 6 - 2014

En arkitektonisk perle med Dantegl

Håndstrøgne Dantegl vingetagsten

Som en hel lille by bestående af bygningsværker fra forskellige tidsperioder ligger Sorø Akademi med smuk udsigt til Sorø Sø. Ældst er klosterkirken, hvis opførelse biskop Absalon tog initiativ til i 1161. Han hidkaldte munke fra Esrum Kloster i Nordsjælland, da de mestrede kunsten at bygge med den tids nye materiale, teglsten. Det tog 40 år at opføre klosterkirken, der med sine 69 meter er Danmark tredjelængste middelalderkirke. Her kommer man helt tæt på Danmarkshistorien, for biskop Absalon er langtfra den eneste, der har tilknytning til stedet.

Dantegl Håndstrøgne tagsten
Ingemanns Hus med håndstrøgne Dantegl vingetagsten.

I kirken ligger bl.a. kong Valdemar Atterdag og lensbaron og forfatter Ludvig Holberg begravet. Endnu en kendt dansk forfatter er uløseligt forbundet med Sorø, nemlig salmedigteren B. S. Ingemann. Sammen med sin hustru flyttede han ind i den bygning, der i dag er kendt som Ingemanns Hus. Vi har besøgt stedet og den smukke bygning, som netop har gennemgået en større tagrenovering med Dantegl vingetagsten.

I tilknytning til kirken blev der opført et cistercienserkloster, som efter reformationen i 1536, hvor den danske kirke overgik fra katolicismen til protestantismen, blev indrettet til skole. Først til uddannelse af lutherske præster og senere som kostskole for adelige og borgerlige drenge. På foranledning af kong Christian 6. fik datidens store arkitekt Laurids de Thurah i 1737 til opgave at ombygge den gamle klosterbygning. I den forbindelse blev der opført tre ens gulkalkede huse med en detaljerigdom, der er kendetegnende for netop de Thurahs byggerier.  Det var oprindelig planen at opføre fire ens huse i senbarokstil, hvor akademiets lærerstab skulle bo, men det fjerde blev aldrig bygget. 

Røde Dantegl Håndstrøgne vingetagsten

I 1813 nedbrændte akademibygningen og den ene af de Thurahs palælignende lærerboliger. Arkitekt Peder Malling tegnede den nye hovedbygning, som blev opført fra 1822 til 1827. Den er i modsætning til Laurids de Thurahs barokanlæg opført i en streng klassicistisk stil med gråpudsede facader. Tæt på hovedbygningen ligger de to tidligere lærerboliger, der i dag er kendt som Ingemanns Hus og Molbechs Hus. Sidstnævnte er opkaldt efter Johan Chr. Molbech, der var professor i filosofi og matematik ved Sorø Akademi.
        
I 1822 flyttede B. S. Ingemann, der var blevet ansat som lektor i dansk sprog og litteratur, ind i det ene hus. Her skrev han flere historiske romaner og et utal af salmer og sange, som den dag i dag hører til de mest sungne. I Sorø skrev han bl.a. ”I østen stiger solen op”, ”I sne står urt og busk i skjul” og ”Dejlig er jorden”. Inspiration til at skrive og digte fik Ingemann, når han gik tur i den store park ned mod Sorø Sø. Her var der anlagt en kunstig ø, som han ofte soppede ud til, når der var brug for fred og ro til skriverierne. Til sine elever eller alumner, som de blev kaldt, skrev han i 1882 bogen ”Morgensalmer til Brug for Eleverne i Sorøe Academies Skole”. B. S. Ingemann døde i 1862 og blev begravet på kirkegården ved Sorø Klosterkirke.

Dantegl Håndstrøgne vingetagsten

Fra sensommeren 2013 har Ingemanns Hus gennemgået en større renovering, der bl.a. omfatter hele tagkonstruktionen, som er blevet forstærket og efterisoleret. Da der er tale om en fredet bygning, handler det om at bevare så meget af det oprindelige som overhovedet muligt. De 12 kviste, som sidder i den stor tagflade, var dog i en så dårlig forfatning, at de ikke stod til at redde. De nye kviste, som er fremstillet af Kalmarfyr er dog nøjagtige kopier af de gamle. Her er der på alle måder kælet for detaljerne. Gamle håndværksmæssige metoder er taget i brug, hvilket betyder, at der ikke er brugt en eneste skrue i kvistene. Som prikken over i’et er der oplagt håndstrøgne Dantegl vingetagsten fra Monier på mansardtaget. De håndstrøgne tagsten fremstilles på Volstrup Teglværk ved Sæby, hvor man igennem mere end 100 år har oparbejdet en stor ekspertise i fremstillingen af netop håndstrøgne tagsten til historiske bygningsværker. 

Dantegl Håndstrøgne vingetagsten

Projektering og byggeledelse er udført af arkitekt Noah Boe-Whitehorn og bygningskonstruktør Mikael Vikkelsø Nielsen fra Baumann Boe-Whitehorn Arkitekter. Det håndværksmæssige arbejde er udført af HEJ Tømreren ApS i Sorø. Efter at Ingemanns Hus, der ejes af Stiftelsen Sorø Akademi, har fået fordomstids pragt tilbage, gælder det renoveringen af søsterbygningen Molbechs Hus, der skal igennem samme store omgang.

Vores besøg i Sorø slutter med en lille beretning om Ludvig Holbergs tilknytning til stedet. Den kendte dansk-norske forfatter var ugift og barnløs, så på opfordring bestemte han sig for at testamentere sine midler til Sorø Akademi. For at formuen skulle vokse så meget som muligt fik han skattefrihed. Han fik også titel af baron, hvilket med stor sandsynlighed var noget, der behagede den forfængelige forfatter. Holbergs sarkofag står i Sorø Klosterkirke.