TAGINFO 1 - 2015

I købstaden Køge, også kendt som Porten til Østersøen, ligger flere smukt istandsatte bindingsværkshuse – bl.a. Danmarks ældste, som kan dateres til 1527. Huset, som vi kigger nærmere på i denne artikel, blev opført knap 100 år senere, i 1619, i Nørregade 4, hvor Køge Museum i dag har til huse. Den smukke rødkalkede renæssancebygning i to stokværk har en fortid som bl.a. købmandsgård og arbejds- og fattighus. 

Lunker og sugfjæl på køge museum

Håndstrøgne Dantegl til JP-binder

Siden april 2013 har Køge Museum gennemgået en omfattende ombygning og istandsættelse for både at bevare og gøre bygningen mere egnet som et moderne, historisk formidlingscenter. Første etape omfattede ombygning af museets kælder og loftsrum til udstillingsformål. I den forbindelse blev hele tagkonstruktionen renoveret, og der blev oplagt nye håndstrøgne Dantegl vingetagsten.         

Ikke alene de snart 400 år bygningen har eksisteret, men også de mange om- og tilbygninger, har sat sine tydelige spor. Der er ikke meget på ejendommen, som er helt lige, hvilket tydeligt ses på facaden ud mod Nørregade. Funderingen er tydeligvis ikke den bedste, så flere steder er den gamle købmandsgård sunket, hvilket har skabt skævheder og forskydninger i hele konstruktionen. Det har givet håndværkerne en del udfordringer – ikke mindst i forbindelse med renoveringen af taget, fortæller Arkitekt M.A.A. Poul Erik Knudsen fra Rønnow Arkitekter A/S i København, som har haft ansvaret for, at tingene er blevet udført korrekt.

Dantegl Håndstrøgne til JP-binder

Der var mange lunker i tagkonstruktionen, hvilket er et gammelt håndværkerudtryk for fordybninger og skævheder. For at finde et fælles udgangspunkt for arbejdet sammenkaldte vi de implicerede tømrere, murere og blikkenslagere. I den forbindelse fik vi også god hjælp af Moniers salgskonsulent Jens A. Lydolph-Nielsen. Han øste af sin mangeårige erfaring i arbejdet med istandsættelsen af tagkonstruktioner på fredede ejendomme, hvor der stilles helt særlige krav til, hvordan tingene udføres. Det var således et krav fra Kulturstyrelsen, at vi skulle bevare bygningens udseende med de mange skævheder og forskydninger, som er sket gennem årene. Her er det naturligvis også en stor fordel at arbejde med erfarne håndværkere, der tidligere har løst lignende opgaver. 

Tagarbejdet har budt på forskellige udfordringer, men tingene er blevet løst til alles tilfredshed. Det betaler sig at være godt forberedt og have aftalt fælles spilleregler. Vi har f.eks. måttet henholdsvis trykke og trække tagstenene til det yderste for at få en harmonisk tagflade med udelukkende hele tagsten.

Dantegl Håndstrøgne til JP-binder
Køge Museum.
Synlige Dantegl tagsten i udhæng.

Håndværkere på tagrenoveringen er murermester og entreprenør Jens G. Andersen, Birkerød, VVS og blikkenslagerfirmaet B. Andersen & Lassen A/S, Vanløse og N. A. Nielsen & Søn Tømrermestre A/S, Ballerup.        

På tagfladen er der oplagt håndstrøgne Dantegl vingetagsten til JP-binder. Til de tre nederste rækker dvs. udhænget, der er synligt fra undersiden, er der specialfremstillet håndstrøgne Dantegl vingetagsten uden bindeknast. Stenene har yderligere fået en besandet underside. Der er ligeledes anvendt Dantegl tagsten, som sugfjæl mellem udhængets underside og ydermuren (remmen i bindingsværksbygninger). Sugfjælen skal hindre, at det presses luft ind over remmen til det åbne loftsrum. Sugfjælen består af enten rygningssten eller vingetagsten, der er sat i mørtel på den lange led med den buede side udad.

Køge Museum
Køge Museum set fra bagsiden.
Sugfjæl lagt i mørtel på remmen. Foto udlånt af Rønnow Arkitekter A/S.

Renoveringen og ombygningen af Køge Museum løber op i ca. 13 mio. kr. Dertil kommer yderligere 10 mio. kr., som er brugt på at indrette nye udstillinger, hvor den nyeste formidlingsteknologi såsom 4D animationer er taget i brug. Museet åbner atter for publikum i 2015.