TAGINFO 11 - 2015

Et godt forarbejde er alfa og omega for at nå sikkert og succesfuldt i mål – ikke mindst når der er tale om et større byggeri eller en renoveringsopgave, der tidsmæssigt strækker sig over en lang periode. Til det formål har Monier udformet et værktøj, som fører dig sikkert gennem hele processen, når det handler om boligens femte facade taget. Vi kalder denne serviceydelse MPS – Monier Projekt Support. Mange har allerede med stor succes gjort brug af MPS bl.a. byggevirksomheden Adserballe & Knudsen A/S i Farum. I forbindelse med renoveringen af 193 rækkehuse og 18 enkelthuse i Herlev har virksomheden haft ekstra fokus på logistikken, hvilket er sket i et tæt samarbejde med Monier.           

Byggeri med succes

Gule Dantegl vingetagsten

Når det gælder tag, har vi hos Monier opbygget en stor viden og erfaring, som vi gerne stiller til rådighed for de forskellige parter, som er involveret i en byggeproces, fortæller Jens A. Lydolph-Nielsen, salgskonsulent hos Monier. Vi tilbyder indsigt og sparring – for det er netop det, MPS handler om. Som arkitekt, entreprenør, bygherre eller håndværker kan man ikke vide alt, men det handler om at kende de fagfolk, hvorfra man kan hente den nødvendige hjælp, ekspertise og backup, når opgaverne melder sig. Vi tilbyder at være med fra første færd, altså fra selve projekteringen til afleveringen af det færdige tag. Med MPS har vi sat tingene i system.

230.000 gule Dantegl vingetagsten

Bebyggelsen Vestergaarden II i Herlev omfatter i alt 211 boliger fordelt på 193 rækkehuse og 18 villaer, der alle er opført i midten af 1950’erne. Bygherre er Boligforeningen 3B. Renoveringen omfatter gennemgang af tagkonstruktionen, oplægning af gule Dantegl vingetagsten og montering af nye tagvinduer samt efterisolering af både tag og facader, så boligerne energimæssigt kommer op på nutidens standard. Bebyggelsens samlede tagflade er på ca. 16.000 kvadratmeter, hvilket svarer til, at der er oplagt ca. 230.000 Dantegl tagsten.

Gule Dantegl vingetagsten

Hovedentreprenør på renoveringen af Vestergaarden II er Adserballe & Knudsen A/S. Selve oplægningen af tagsten er udført af Sandholt & Pedersen ApS i Haslev. 

Vi har fra begyndelsen haft fokus på planlægning, projektstyring og koordinering af de mange arbejdsopgaver, for at sikre det bedste og mest optimale forløb gennem hele renoveringsprocessen. Det var vigtig set i forhold til byggeriets varighed, der strakte sig fra maj 2014 til juni 2015, men naturligvis også i forhold til økonomien, fortæller byggeleder Thomas Hangaard, Adserballe & Knudsen A/S. Her har vi haft et rigtig godt samarbejde med Monier igennem hele projektet, som var opdelt i seks etaper. Vi har haft flere informative og yderst givtige planlægningsmøder, hvor vi ansigt til ansigt har kunnet gennemgå tingene i detaljer. I forbindelse med dette projekt, der er meget omfattende, har hele logistikken været i centrum. I samarbejde med Monier har vi bl.a. lavet en leveranceplan for tagsten og tilbehør, og der er etableret materialedepoter, så levering også kunne finde sted uden for normal arbejdstid. Det har været en stor succes. Vi har modtaget tagsten og tilbehør som aftalt, hvilket har fået tingene til at lykkes til alles tilfredshed. Det lønner sig på alle måder at være godt forberedt og have 100% tjek på logistikken.             

I forbindelse med en så omfattende renovering, hvor boligerne er beboet, mens arbejdet står på, er det ligeledes vigtigt med en god dialog og hensyntagen, og i den forbindelse er det også vigtigt at kunne signalere, at tingene forløber som aftalt. 

Gule Dantegl vingetagsten

For at hjælpe alle involverede parter bedst muligt i forbindelse med gennemførelsen af større byggeprojekter har MONIER opdelt sin MPS-rådgivning i 4 trin. Hvis du ønsker det, er vi med hele vejen. 

Trin 1 - Projektering

Opstartsmøde 1 retter sig specielt mod arkitekter og øvrige parter i projekteringsprocessen, som tilbydes rådgivning om bl.a.: Valg af undertag, valg af tagstenstype/-farve, valg af specialsten og tilbehør, gennemgang af relevante punkter i oplægningsvejledninger, gennemgang af ventilationsforhold, redigering af udbudsbeskrivelse og ansøgning om evt. dispensation. 

Trin 2 - Projektgranskning  

Opstartsmøde 2 er et projektgranskningsmøde mellem arkitekt, entreprenør, eventuel tømmerhandel og MONIER. Mødet vil typisk indeholde: Gennemgang af tegningsmateriale, tagstensvalg, mængdeberegning at tagsten, specialsten og tilbehør, krav til sikkerhed på taget, detailløsninger iht. oplægningsvejledninger, leveringsterminer, leveringsmetode, uddannelse af håndværkere m.m.

Trin 3 - Udførelse

Opstartsmøde 3 er et kontrolmøde på byggepladsen med deltagelse af håndværkere, entreprenør, arkitekt og MONIER i relation til projektets udførelse. Følgende emner behandles: Orientering om og kontrol af udfaldskrav, tips & tricks vedrørende oplægning og logistik. 

Trin 4 – Aflevering

Når opgaven er udført, kan vi sammensætte en ”Bygherrepakke”, der bl.a. indeholder:

Oplægningsvejledninger, produktdatablade, garantibevis samt drift og vedligeholdelsesprogram.

Gule Dantegl vingetagsten

MPS – Monier hjælper gennem hele byggeprocessen

Det er blot eksempler på, hvad Moniers rådgivning kan omhandle, for det er i vid udstrækning dig, der sætter dagsordenen for, hvad du ønsker vores hjælp til. Uanset hvor i byggeprocessen du befinder dig, så er du altid velkommen til at trække på vores viden.

Er du entreprenør, arkitekt, håndværker, bygherre eller repræsentant for en boligforening, så kan du læse mere om MPS her.