TAGINFO 3 - 2015

På havnen i Horsens ligger et pompøst bygningsværk, der frem til 1990’erne husede det danske toldvæsen. I vejerboden blev alle indkomne varer vejet og efterfølgende fortoldet. De mange etagemeter rummede foruden lagre også kontorer til toldinspektører og kontrollører samt deres assistenter. Bygningens indgangsparti og facader vidner om en tid, hvor der ikke blev sparet på detaljerne, og hvor det gode gedigne danske håndværk var i højsæde. Udsmykningen består bl.a. af forskellige stenhuggerarbejder og det imponerende mansardtag beklædt med håndstrøgne naturrøde Dantegl vingetagsten i en helt særlig blanding med tre farvenuancer.

Dantegl i tre røde nuancer på Horsens Toldbod

Dantegl Håndstrøgne til JP-binder

Da Den gamle Toldbod i Horsens i 1999 blev overtaget af selskabet Nine United Properties Denmark A/S blev et større arbejde med at renovere bygningen såvel udvendig som indvendig igangsat. Arkitekt på opgaven var Erik Schmidt, Odder.

Det første, jeg gjorde, var at få et overblik over bygningen, historien og den aktuelle tilstand. Det foregik bl.a. ved at gennemgå toldboden minutiøst fra kælder til kvist og ved at granske de originale tegninger, som fortæller meget om de tanker, som lå bag hele byggeriet. Toldboden, der allerede havde stået tom i nogle år, var grundlæggende en solid og sund ejendom, der nu skulle ombygges til at rumme bl.a. møde- og udstillingslokaler for flere virksomheder. Et arbejde, der foregik med respekt for det oprindelige, som vi forsøgte at bevare så meget af som overhovedet muligt.

Dantegl Håndstrøgne til JP-binder

Horsens Toldbod er opført i perioden fra 1911 til 1913 i stilen nybarok, der er en blanding af nationalromantikkens begejstring for lokale materialer, som f.eks. brugen af træværk og røde teglsten, kombineret med inspiration fra 1600- og 1700-tallets barokstil, der var kendetegnet ved et overvældende og dramatisk arkitektonisk udtryk. Tegningerne er lavet af den danske arkitekt og kongelig bygningsinspektør Hack Kampmann, der var født i Ebeltoft i 1856. Han var oprindelig uddannet murer, men blev som blot 17-årig optaget på Kunstakademiets Arkitektskole i København. Kampmann var en berejst herre. I 1887 tog han f.eks. med en af sine meget nære venner, brygger Carl Jacobsen, til Grækenland for at studere antikkens arkitektur. Til den markante arkitekts mange kendte bygningsværker hører bl.a. Aarhus Teater, Marselisborg Slot, Viborg Katedralskole og Københavns Politigård.

Renoveringen af mansardtaget blev påbegyndt i august 2013, hvor hele bygningen blev pakket ind i store stilladser og presenninger, så der kunne arbejdes på taget uanset vejrets luner, fortæller arkitekt Erik Schmidt. Vi har, hvor det overhovedet var muligt, bevaret de originale bygningsdele. Det gælder f.eks. vinduer, kviste og spær. Der er kun de beskadigede dele af trækonstruktionen, som er blevet erstattet med nyt træ. Tagstenene, som havde ligget på bygningen siden opførelsen i 1913, var oprindelig understrøget med mørtel. I forbindelse med oplægningen af det nye tegltag er der valgt en undertagsløsning bestående af brædder og tagpap, da mansardtagets konstruktion gjorde det meget vanskeligt at udføre mørtelreparationer indvendig fra.

Dantegl Håndstrøgne til JP-binder

Til den enorme tagflade er anvendt 25.000 håndstrøgne Dantegl vingetagsten til JP-binder. Dertil kommer 500 specialfremstillede rygningssten med knop, som ligeledes er fremstillet i hånden på Volstrup Teglværk i Nordjylland. 

Da toldboden i Horsens blev opført for mere end 100 år siden, havde man ikke de samme muligheder for at kontrollere lerets kvalitet og kemiske sammensætning, som vi har i dag. Det betød, at der var en langt større variation i de færdigbrændte tegltagstens røde farve, hvilket gav tagfladen et helt unikt farvespil. Det har vi forsøgt at genskabe ved oplægningen af det nye tag, hvor der er anvendt tre forskellige håndstrøgne Dantegl vingetagsten med hver deres røde nuance – en almindelig rød Dantegl vingetagsten og to specialfremstillede tagsten, hvor indholdet af jernoxid er forøget med henholdsvis 1,5% og 3,0%. I forbindelse med oplægningen er tagstenene blevet blandet, hvilket har givet det ønskede farvespil i overfladen. 

Dantegl Håndstrøgne til JP-binder

Tagrenoveringen blev forsinket af to kraftige storme i december 2013 og marts 2014, hvor stilladset løftede sig og blev presset ind i taget, hvilket ødelagde dele af tagkonstruktionen, så en del tagsten måtte udskiftes. Hovedentreprenør på opgaven var Tømrer- og Snedkerfirmaet Arne Danielsen A/S, Brande.         

Foreningen Bedre Bymiljø i Horsens valgte i 2013 at præmiere Den gamle Toldbod for en meget vellykket restaurering.