TAGINFO 4 - 2015

Et tag skal kunne holde til meget både under helt almindelige forhold og i særdeleshed, når vejret viser tænder med stærk blæst og kraftige regnbyger. Det er derfor yderst vigtigt, at konstruktionen og oplægningen er udført korrekt – og det gælder ikke mindst tætningerne omkring tagfod og rygning. Hos Monier oplever vi jævnligt, at de udførte tætninger er mangelfulde, hvilket hurtigt kan føre til omfangsrige og meget kostbare skader på selve taget og de underliggende konstruktioner. Denne problematik sætter vi fokus på i denne artikel, hvor du får konkrete forslag til, hvordan du undgår fejl. 

Tætning ved tagfod og rygning

Små fugle kan ødelægge taget

Noget så harmløst som en lille fugl kan føre til store og omfattende skader på taget – skader, som man ikke umiddelbart kan se eller lægger mærke til, før det allerede er for sent, fortæller Moniers produktchef Lars Pedersen. Fra ventilationsspalten ved tagfoden kan små fugle nemt få adgang til hulrummet mellem undertaget og tagstenene. Et lunt og tørt sted ideelt til redebygning. Det kan spærre for den helt nødvendige ventilation af taget, og en fugl kan forholdsvist nemt gennemgnave et undertag, hvilket betyder, at det mister sin funktion. Trænger der f.eks. fygesne ind, kan vand frit løbe ned i konstruktionen og ødelægge lofter og elinstallationer.

Monter effektiv ”fugle-spærre”

En løsning er at bruge et ventileret fuglegitter monteret med fuglegitterbøjler. På den måde sikres en korrekt ventilering ved tagfod samtidig med, at småfugle forhindres i at trænge ind. En effektiv og billig løsning – ikke mindst set i forhold til hvad de mange skader kan løbe op i, hvis man undlader at montere et ventileret fuglegitter. Manglende ventilation kan også medføre fugt- og rådskader på lægterne. Opstår der f.eks. frostskader pga. fuglereder, der spærrer for ventilationen, kan producentens garanti på tagstenene ligeledes komme i fare. Til tegltagsten anvendes ventileret fuglegitter, til betontagsten almindeligt fuglegitter, og til B&C Danflock – taget uden undertag – skal der anvendes fugleklodser ved tagfod, så fygesne forhindres i at trænge ind.

Ved montering af såvel almindeligt som ventileret fuglegitter skal ”stritterne” normalvis vende udad. Vær i den forbindelse opmærksom på, at ved montering af ventileret fuglegitter skal den nederste række tagsten løftes tilstrækkeligt fri af fodblikket. Se Moniers monteringsvejledning for tegl- og betontagsten side 17.

Hvad alvorlige konstruktionsfejl kan føre til!

Når det gælder rygningen kan det også gå helt galt, hvis tingene ikke er udført korrekt, fortæller produktchef Lars Pedersen. Opstår der en lunke dvs. en fordybning eller et svaj på tagfladen, der gerne skulle være helt plan, bør alle advarselslamper lyse. Det kan nemlig skyldes, som jeg selv har oplevet det, at der ikke er anvendt afstandslister. Lægterne er således monteret direkte oven på undertaget, hvilket spærrer for bortledningen af indtrængende vand. I det pågældende tilfælde var der heller ikke anvendt rygningsbånd. Vandet kunne derfor uhindret trænge ind ved kip. Skaderne var omfattende. Lægterne var rådne, hvilket betød, at tagstenene hvilede på selve undertaget. Kom der en revne i undertaget ville taget som minimum styrte ned i loftsrummet. Det var to alvorlige konstruktionsfejl.

Metalroll
Metalroll
Figaroll PLUS
Figaroll PLUS
Dryroll
Dryroll

Valg af rygningsbånd – et spørgsmål om kvalitet

Der skal naturligvis altid anvendes trykimprægnerede afstandslister og rygningsbånd, der har flere vigtige funktioner, som er afgørende for tagets tilstand og levetid. Rygningsbåndet sikrer den nødvendige ventilation ved kip samtidig med, at inddækningen forhindrer både vandindtrængning og fugle i at bygge rede i konstruktionen. Monier tilbyder tre typer rygningsbånd: Metalroll, Figaroll Plus og Dryroll. Hvilket rygningsbånd du vælger, er et spørgsmål om valg af kvalitet, og her er Metaroll i den absolutte superliga. Til B&C Danflock skal anvendes Metalroll rygningsbånd. Se produktdatablad.

M-Glue fugemasse i farverne sort, rød og grå.
M-Glue fugemasse i farverne sort, grå og rød.

Husk M-Glue i værktøjskassen

Alle rygningsbånd er UV-bestandige, hvilket betyder, at de ved montering beskytter den øverste udsatte del af taget mod UV-stråler, der kan nedbryde f.eks. ubehandlet træ. Husk at rygningsbåndet skal monteres på rene og tørre overflader. Sidstnævnte kan være et problem i det omskiftelige danske vejr, hvorfor vi anbefaler, at du altid har M-Glue i værktøjskassen, når du arbejder med tag. M-Glue fra Monier er et elastisk klæbemiddel, der hærder bedst ved hjælp af vand. Det klæber bl.a. på tegl- og betontagsten samt stålplader. M-Glue sikrer en bedre vedhæftning og tæthed. 

Faglig stolthed og respekt for værdierne

Med de mange muligheder, der i dag findes for at få hurtige råd og vejledning, hvis man blot er det mindste i tvivl, er der ingen undskyldning for at lave alvorlige fejl og forglemmelser, som beskrevet ovenfor. Hos Monier har vi et væld af serviceydelser, du frit kan bruge f.eks. online monteringsvejledninger, monteringsvideoer og teknisk rådgivning.

FAKTA
Bygningsreglementet 4.1 stk. 1 indeholder følgende formulering omkring bl.a. fugle, der i denne forbindelse betragtes som skadedyr: ”Forsvarlig udførelse af byggearbejder omfatter foruden sikkerhed for bæreevne, sundhedsmæssige forhold og en vis bestandighed også sikring mod rotter og andre skadedyr. Læs mere på www.bygningsreglementet.dk