TAGINFO 6 - 2015

Danmark er et rigtigt teglland. Langt de fleste huse er opført af teglsten – og det gælder både facader og tag. En tradition, der går mange hundrede år tilbage i tiden. Forklaringen på vores begejstring for at anvende netop tegl er ganske enkel. Der findes store mængder ler i vores undergrund, og brændte lersten har vist sig at passe fortrinligt til det omskiftelige danske vejrlig – ikke mindst om vinteren, hvor det konstant skifter mellem frost og tø. Tegl er en markant del af den danske byggeskik. Men ler er ikke bare ler. Vi har besøgt Volstrup Teglværk i Nordjylland, hvor Monier producerer de populære Dantegl vingetagsten. Her giver proceschef Carsten Møller Larsen et indblik i, hvorfor netop ler fra Vendsyssel egner sig godt til produktion af tegltagsten – og hvad man her gør for at få ler og produktion til at spille optimalt sammen.

Produktion af Dantegl

Ler er ikke bare ler!

Processen at fremstille tegltagsten er mere nuanceret end som så – for hvert sit teglværk, hver sit ler og hver sine produktionsmetoder.

Ler er et råstof, som findes overalt på kloden, men her hører al sammenligning også op, for kvaliteten og sammensætningen af mineraler er meget forskellig alt efter, hvor leret graves op. Og ikke nok med det – inden for et meget lille område som f.eks. en mark kan lerkvaliteten variere meget, hvilket stiller store krav til en konstant kontrol af råmaterialet og en tilpasning af produktionen, så det færdige teglstensprodukt er så optimalt, som overhovedet muligt. 

Opgravning af ler

Lille kornstørrelse og et lavt indhold af kalk

Det ler, vi bruger til produktion af Dantegl, egner sig fortrinligt til netop tegltagsten, da kornstørrelsen er lille, indholdet af kalk er lavt, og mængden af jern er højt, fortæller proceschef Carsten Møller Larsen, Volstrup Teglværk, der har 35 års erfaring i arbejdet med ler. Er der f.eks. meget kalk i leret, kan der forekomme kalkspringere i overfladen. For megen flint kan også have en negativ indflydelse på de færdigbrændte tagsten, da flint har en tendens til at eksplodere, når den påvirkes af høj varme. Det store indhold af jern giver Dantegl tagstenene deres karakteristiske røde farve.

Lergraven

Et samspil mellem ler og produktionsprocesser

For at sikre den bedste kvalitet tester vi kontinuerligt det opgravede ler for bl.a. indhold af kalk, flint, jern, vand og organisk materiale som f.eks. træ. Lerprøverne analyseres af Teknologisk Institut. Disse test bruger vi til at tilpasse produktionen, for det bedste resultat opnår vi, når leret og de forskellige produktionsprocesser spiller optimalt sammen. Intet er overladt til tilfældigheder!

Leret transporteres

Fugtniveau og nøje tilpasset tørreproces

For at få den bedste konsistens, dvs. der hvor leret er mest formbart, kan det være nødvendigt at tilsætte vand. For at få et ensartet fugtniveau lagres leret i en sump, der er en stor overdækket lergrav, i tre uger.

Når leret efterfølgende æltes, har vi stor fokus på, at de anvendte snegles størrelse er tilpasset leret. Det samme gælder mundstykkerne fra ælteværket, som sikrer en jævn tilstrømning af ler til produktionen. Tørrebakkerne, hvor de våde sten placeres efter formning, er også tilpasset det lersvind, som helt naturligt forekommer, når tagstenene placeres i de specielle tørrekamre. Her er afstanden mellem vægge og hylder nøje afstemt, ligesom tørreprogrammet er tilpasset lerets sammensætning, så der ikke forekommer utilsigtede spændinger og revner.     

Brændes i ca. 2 døgn ved en max. temperatur på omkring 1000°

På Volstrup Teglværk foregår brændingen af tegltagsten i en 105 meter lang naturgasopvarmet tunnelovn. De tørre tagsten placeres automatisk på store vogne, der køres ind i ovnen, hvor de brændes i ca. to døgn. Den maksimale temperatur ligger omkring 1000°.

Dantegl Gl. Dansk Rød

Selve brændingen er også en styret proces, hvor vi tager hensyn til lerets sammensætning. For at undgå revner foregår både opvarmning og nedkøling i et langsomt tempo. Igennem hele produktionsprocessen foretages naturligvis en lang række kvalitetstest. Ler er ikke bare ler, og det at fremstille tegltagsten er en proces i konstant forandring, da det hele tiden handler om at tilpasse lerets egenskab med produktionen. 

Leret skal naturligvis som udgangspunkt have en kvalitet, der egner sig til fremstilling af tegltagsten, men en anden vigtig faktor er altså samspillet mellem råstof og produktion. Det er det, der gør det så spændende at arbejde med teglstensproduktion, for som vi indledte artiklen – hvert sit teglværk, hver sit ler og hver sine produktionsmetoder.