TAGINFO 8 - 2015

På Fuglebakken i Esbjerg er 187 rækkehuse ved at gennemgå den helt store forvandling til moderne boliger, hvilket bl.a. omfatter helt nye tagkonstruktioner, hvor de flade tagpaptage udskiftes med 20 graders hældningstage beklædt med sorte B&C Dobbelt-S tagsten. Vi har besøgt den store byggeplads og Hans Erik Sørensen fra HP Tagdækning ApS, Ølgod, der står for oplægning af de mange tusinde kvadratmeter tag.

Fra fladt tag til hældningstag med B&C

Fuglebakken med sort B&C
Fuglebakken - før renoveringen
Fuglebakken - efter renoveringen

De 187 boliger, som hører ind under Esbjerg Almennyttige Boligforening, blev opført i 1957. Der var oprindelig tale om midlertidige boliger, der maksimalt skulle stå i 60 år, men nu gennemgår boligerne en gennemgribende renovering, der samlet løber op i over 187 millioner kroner. Der er tale om en stærkt tiltrængt renovering. De fleste af boligerne er meget nedslidte, der er store problemer med skimmelsvamp, rådne vinduer og utætte tage. Renoveringen, der foregår i etaper, hvor beboerne genhuses, vil stå på i tre år frem til 2017, hvor projektet forventes afsluttet.  

B&C Sort

Der er virkelig tale om den helt store omgang, fortæller Hans Erik Sørensen, HP Tagdækning. Alt skrælles af, så blot de nøgne ydermure står tilbage, hvorefter en hær af håndværkere rykker ind for at ombygge rækkehusene til tidssvarende familieboliger, der på alle måder lever op til nutidens krav om indeklima, isolering, indretning og lavt energiforbrug.

HP Tagdækning ApS, der ejes af Hans Erik Sørensen, har mere end 20 års erfaring i oplægning af tag. Virksomheden, der i vid udstrækning arbejder som underleverandør, oplægger årligt mere end 100 tage. HP Tagdækning har netop afsluttet tagrenoveringen af en større rækkehusbebyggelse i Hasselhøj ved Fredericia, hvor der er oplagt mere end 150.000 røde Dantegl vingetagsten.

Der er rigtig mange håndværkere involveret, så det er altafgørende, at tingene koordineres til mindste detalje for at alt falder i hak, og tidsplanerne overholdes. Det handler om at samarbejde og få givet de nødvendige beskeder, så tingene bare glider. Før vi tog fat på projektet, blev alle håndværkerne inviteret på et dagsseminar, der satte fokus på hvordan vi samarbejder og kommunikerer med hinanden. Det har været meget givtigt. Som inspirator deltog B.S. Christiansen, hvilket på alle måder var med til at give et positivt og inspirerende indspark. Opstår der problemer, er der en god dialog på kryds og tværs, og det er mit klare indtryk, at projektet skrider frem som planlagt.                      

Renoveringen er inddelt i etaper, der hver omfatter ca. 30 boliger og varer i 3 måneder. I den periode genhuses beboerne i en pavillonby, som er etableret i forbindelse med bebyggelsen på Fuglebakken.

B&C Sort

Boligernes flade tage har gennem årene voldt mange problemer, hvilket gentagne reparationer og diverse udbedringer ikke har kunnet rette op på, så det var nødvendigt med en bedre og mere holdbar tagløsning. De involverede arkitekter og ingeniører foreslog meget hurtigt i projektets opstart at lave en helt ny tagkonstruktion i form af et saddeltag med en hældning på 20 grader, hvilket bygherren accepterede. 

Før der blev taget fat på første etape blev to prøveboliger renoveret, så beboerne kunne få et indtryk af det færdige resultat og komme med kommentarer til ting, som de ønskede løst på en anden måde.

Fra venstre tagdækker Hans Erik Sørensen, HP Tagdækning ApS, i samtale med tømrersvend Nicolaj Gravesen, Tømrer og Snedkerfirmaet A/S Jensen & Jensen, samt rådgivende ingeniør Torben Bøgelund, Ingeniør’ne i Esbjerg.

Valget af tagsten faldt på B&C Dobbelt-S i farven sort. En økonomisk attraktiv løsning til et renoveringsprojekt som dette, hvor der skal bruges og lægges rigtig mange kvadratmeter. Som håndværker er det vigtigt, at jeg har en solid og professionel leverandør i ryggen – og det har jeg med Monier. Opstår der et problem eller et spørgsmål, hvor der er brug for assistance, er Moniers salgskonsulenter hurtige til at rykke ud og følge op på tingene. Der er altid en god dialog, hvilket jeg sætter stor pris på. 

Selve produktet B&C betontagsten, som jeg efter mange års virke har et indgående kendskab til, har jeg kun positivt at sige om. Skal jeg nævne et par ting, hvor B&C klart skiller sig ud, så er det tagstenens finish og overflade, der er i en klasse for sig. Det giver et fuldendt helhedsindtryk. Placeringen på pallerne gør ligeledes, at stenene er nemmere at håndtere, og endelig oplever jeg, at der er et langt mindre antal kasserede tagsten set i forhold til sammenlignelige produkter.

B&C Sort

Hver tredje uge oplægger Hans Erik Sørensen og hans folk 500-700 kvadratmeter tag på rækkehusene i Esbjerg, og sådan fortsætter det i 2016 og et godt stykke ind i 2017. Leveringen af tagsten foregår i samme tempo. Der skal sammenlagt oplægges 220.000 B&C betontagsten på de i alt 23.000 kvadratmeter tagflade. 

B&C Sort