TAGINFO 1 - 2016

Monier har udviklet en banebrydende ny tagsten, der skaber helt nye muligheder for tagrenovering. En betontagsten, der er 40% lettere end traditionelle betontagsten, men 100% så holdbar. Navnet på den danskudviklede verdensnyhed er B&C 25. I denne artikel kan du læse mere om den nye betontagsten med Aerlox teknologi, der er lidt af en landvinding inden for moderne tagdækning, og du får de umiddelbare kommentarer fra tømrer Martin Sørensen, der er en af de første håndværkere, som har oplagt et tag med B&C 25. 

B&C 25 - den største tagnyhed i årtier

Fra nedslidt tag til nyrenoveret tag med B&C 25
Nedslidt tag med fibercement.
Nyrenoveret tag med B&C 25.

Et alternativ til stål og fibercement

Der er ca. 500.000 tage i Danmark med stål eller fibercement, som er så nedslidte, at de står til udskiftning inden for de nærmeste år. Hidtil har disse boligejere ikke haft mange muligheder, når der skulle vælges nyt tag. Deres tagkonstruktion er nemlig ikke umiddelbart dimensioneret til at kunne bære et tungere tagmateriale som f.eks. beton. Det er muligt at lave forskellige former for forstærkning, men det er ofte både besværligt og mindre attraktivt økonomisk. 

Den type overvejelser er det helt slut med, for nu kan boligejere med et nedslidt tag med stål eller fibercement få et rigtigt tag med betontagsten. Monier har udviklet B&C 25, der sætter helt nye standarder inden for tagrenovering.

B&C 25

Det første løft

Uden at gå på kompromis med styrke, holdbarhed og udseende har Monier fremstillet en tagsten, der er 40% lettere end almindelige betontagsten. Den lave vægt betyder, at B&C 25 kun vejer 25 kg pr. m², hvilket gør den store forskel og skaber helt nye muligheder for titusindvis af danske boligejere, der nu kan få et rigtigt tagstenstag over hovedet.    

Tømrer Martin Sørensen, Møldrup Tømrer- og Snedkerforretning, er en af de første håndværkere, som har oplagt et tag med B&C 25.

Da jeg første gang løftede den nye B&C 25 fik jeg noget af en overraskelse. 40% lettere end en almindelig betontagsten er virkelig meget. Det blev endnu tydeligere, da vi tog fat på at oplægge det første tag. Efter en lang dag på lægterne med mange tunge løft er man normalt godt træt i hele kroppen, men ikke med B&C 25, hvor der skal løftes betydeligt mindre.

B&C 25

Teknologien bag B&C 25

B&C 25 bygger på den unikke Aerlox teknologi udviklet af Monier, som gør det muligt at producere tagsten, der er både lette og stærke. Luft forsegles i en blanding af højstyrkebeton, hvilket foregår ved at tilsætte et særligt let materiale. Anvendelsen af højstyrkebeton har ligeledes den fordel, at det er muligt at fremstille en tagsten med et slankere design, der er lige så holdbar som en traditionel B&C betontagsten. 

For de håndværkere, som dagligt håndterer flere tusinde tagsten, har den lavere vægt stor betydning for arbejdsmiljøet. Vægten af 10 B&C 25 tagsten svarer til vægten af 6 almindelige B&C tagsten. Det er noget der kan mærkes! 

B&C 25 - 40% lettere

Slut med skuffede husejere

Set fra såvel håndværkerens som husejerens synsvinkel er lanceringen af B&C 25 en længe ventet drøm, der går i opfyldelse. I forbindelse med tagrenoveringer, som der er mange af, har jeg ofte måttet skuffe husejere med beskeden om, at deres tagkonstruktion desværre ikke kunne bære et tag med betontagsten. Med B&C 25 kan jeg komme med en anderledes positiv tilkendegivelse – og det glæder jeg mig til. 

På mit eget hus, der er fra 1970’erne, fortæller Martin Sørensen, har jeg netop udskiftet det gamle bølgepladetag med B&C 25, hvilket jeg bestemt ikke har fortrudt. Der er nu engang mere stil og elegance over et rigtigt bølget tag med betontagsten.  

Som alle øvrige tagsten fra Monier har B&C 25 gennemgået en lang række test, der bl.a. omfatter test for frostbestandighed, temperaturudsving, brudstyrke og vandtæthed. 

Med udviklingen af B&C 25 med Aerlox – teknologi for letvægtstagsten – har Monier skabt helt nye muligheder for tagrenovering.

Besøg Monier på Byggeri '16

Den nye tagsten - B&C 25 med Aerlox teknologi - kan opleves på Moniers stand på fagmessen "Byggeri ´16" i dagene 1. til 4. marts i Fredericia. B&C 25 er desuden nomineret til Byggeriets Miljøpris, der uddeles i forbindelse med messen. Kom og løft den nye tagsten og oplev vores mange spændende tagløsninger. Velkommen på stand A-1040!

Byggeri '16