TAGINFO 12 - 2016

Ved Kastrup Havn på Amager ligger Kastrup Værk eller Bryggergården, som i dag er det officielle navn. Et større industrikompleks, hvis historie kan føres tilbage til midten af 1700-tallet. De fredede bygninger, der ligger centralt ved Øresundsbroen, Københavns Lufthavn og motorvejsnettet, er centrum i det nye internationale erhvervsområde Scanport, hvor Skanska inden for de nærmeste år vil opføre kontorbygninger med et areal på omkring 90.000 kvadratmeter. I 1997 købte Skanska Bryggergården, der efterfølgende gennemgik en gennemgribende renovering, hvor bl.a. tagbelægningen blev udskiftet. På de mange tagflader er der oplagt både håndstrøgne, håndbearbejdede og maskinfremstillede Dantegl vingetagsten.       

Kastrup Værk                                           med tre gange Dantegl

Bryggergården ved Kastrup Havn, hvor der er oplagt håndstrøgne, håndbearbejdede og maskinfremstillede Dantegl vingetagsten.
Bryggergården ved Kastrup Havn, hvor der er oplagt håndstrøgne, håndbearbejdede og maskinfremstillede Dantegl vingetagsten.

Kastrup Værk står i dag som et af de få bevarede industrianlæg i Danmark fra 1700-tallet. Det var den dansk-tyske billedhugger og arkitekt Jacob Fortling, der grundlagde fabrikken i 1749. Fortling, der var født i Bayreuth, kom til Danmark 20 år tidligere, da kong Christian den Sjettes omfattende byggeaktivitet skabte efterspørgsel på stenhuggere. Fortling var meget dygtigt til sit håndværk, så han blev i 1740 udnævnt til hofstenhugger og i 1760 til kgl. bygmester i København, på Sjælland og Falster. Han havde et nært samarbejde med landets førende arkitekter Nicolai Eigtved og Laurids de Thurah, der stod for datidens store byggeprojekter, som Amalienborg Slot, Lindencrones Palæ i Bredgade, Sorø Akademi og Eremitageslottet i Jægersborg Dyrehave.

Bryggergården og Kastrup Værk med Dantegl tagsten.

På den nærliggende ø Saltholm var der en rig forekomst af kalksten, som Jacob Fortling fik tilladelse til at bryde. Kalken skulle brændes til mørtel, så Fortling anlagde en kunstig halvø i Øresund, hvor der som det første blev etableret et kalkværk. Efter datidens forhold et storstilet anlægsprojekt. Der blev også anlagt en havn, så kalkblokkene nemt kunne sejles fra bruddet på Saltholm til Amager. I de følgende år blev der etableret en fajancefabrik og et teglværk på stedet, hvor der blev produceret både mur-og tagsten. Jacob Fortling døde i 1761, blot 49 år gammel. Få år senere blev værket solgt og skiftede herefter ejere et utal af gange. I 1838 blev det store bygningskompleks yderligere udbygget med hvidtølsbyggeri. Heraf navnet Bryggergården.

Bryggergården med Dantegl vingetagsten.

Kastrup Værk, der i dag er ombygget til boliger og erhvervslokaler, blev fredet i 1971. De gamle gulkalkede industribygninger med de smukke røde tegltage ligger i en historisk tidslomme omgivet af moderne byggeri. Det er på alle måder et møde mellem fortid og nutid – ikke mindst, når man sammenligner med nærmeste nabo, det store akvarium Den Blå Planet, der er et stilstudie i stål, glas og beton.

Bryggergården med Dantegl vingetagsten.

Fra 2006 til 2008 blev Bryggergården renovereret. Bl.a. tagbelægningen blev udskiftet med nye Dantegl vingetagsten. Det store kompleks af bygninger, der omkranser flere store, lukkede gårdområder, er opført over flere årtier. Efterhånden som pladsen blev for trang og fremstillingen af nye produkter påbegyndt, er produktionsarealet blevet udvidet med nye bygninger. På de ældste, der er fra midten af 1700-tallet, er der oplagt håndstrøgne og håndbearbejdede Dantegl vingetagsten. På de øvrige bygninger er der oplagt almindelige, maskinfremstillede Dantegl vingetagsten. De forskellige Dantegl tagsten produceres alle på Volstrup Teglværk i Nordjylland, hvor man i 120 år har fremstillet ægte røde vingetagsten af 100% dansk ler. Det giver tagstenene den helt unikke farveglød, som er kendetegnende for netop røde Dantegl.

Kommer du forbi Bryggergården, som efter planen skal være området Scanports nye kulturelle centrum, så prøv at gå en tur igennem gårdene og ta’ et kig op på de mange røde tegltage med kviste, udhæng, brandkamme og finurlige detaljer.

Fortid og nutid mødes - Bryggergården og Den Blå Planet.
Fortid og nutid mødes - Bryggergården og Den Blå Planet.