TAGINFO 13 - 2016

På Gammel Torv i Aalborg, side om side med det berømte Jens Bangs Stenhus, ligger Aalborg Gl. Rådhus. Den smukke, gulkalkede bygning med det karakteristiske mansardtag dækket med sortglaserede vingetagsten blev opført i årene 1757 til 1762. I forbindelse med en større renovering af taget har vi besøgt byggepladsen for bl.a. at tale med arkitekten og følge arbejdet med oplægningen af de nye håndstrøgne Dantegl vingetagsten, der leveres i et farvemix af sort- og brunglaserede sten.      

DANTEGL I FLERE GLASEREDE NUANCER

Arkitekt S
Arkitekt S

For at opnå et håndværksmæssigt succesfuldt slutresultatet er det yderst vigtigt, at der er en god stemning på en byggeplads, fortæller arkitekt Søren Kibsgaard, der står i spidsen for renoveringen af Aalborg Gl. Rådhus. Derfor gør jeg altid ekstra meget ud af at tale tingene godt igennem med de involverede håndværkere – og det gennem hele processen. Når opgaven er løst, og stilladset pillet ned, skal vi alle gerne kunne kigge på den renoverede bygning og med stolthed sige: ”Det har jeg været med til at lave”.

Postkort fra ca.
Postkort fra ca.

INSPIRATIONEN KOM FRA HOVEDSTADEN

Aalborg Gl. Rådhus, der er i to stokværk, er formentlig opført af bygmester Daniel Hopp, der var flyttet til byen fra København. Det var da også hovedstadens bygninger, der gav inspiration til rådhusets barokstil – ikke mindst det imponerende mansardtag. Byggeriet blev finansieret med midler fra statskassen, skatter og indtægterne fra et lotteri. Det var oprindelig planen, at rådhuset skulle udstyres med både spir og klokkespil, men så langt rakte de økonomiske midler desværre ikke. Aalborg Gl. rådhus, der ejes af Aalborg Kommune, anvendes i dag til vielser, repræsentation og udstillinger. 

Ved fredede, historiske bygninger stilles helt særlige krav til valget af materialer og de anvendte arbejdsmetoder, fortæller arkitekt Søren Kibsgaard. Det handler overordnet om at bevare og genskabe så meget af bygningens oprindelige udseende som overhovedet muligt. Selv den mindste ændring skal godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen. Det er ikke altid lige nemt, for samtidig skal f.eks. også tagstensleverandørens krav til udluftning overholdes.

Arkitekt S
Arkitekt S

ET GRUNDIGT FORARBEJDE

Det første jeg gør, når jeg får en opgave af en bygherre, det er at lave en nøje gennemgang af bygningen, hvor jeg måler op og registrerer de ting, som skal laves. Efterfølgende laver jeg bl.a. detaljetegninger og beskrivelser, som danner grundlaget for det udarbejdede licitationsmateriale. Uanset hvor grundig man er, så er det ikke alt, som opdages i forbindelse med gennemgangen. Det kan f.eks. være svært helt at vurdere tagkonstruktionens reelle tilstand, før det gamle tag pilles ned. Det er naturligvis også noget, man må tage forbehold for, når der udarbejdes et prisoverslag på opgaven. Tagstenenes forfatning var der dog ikke tvivl om. De var flere steder ved at smuldre væk. Det var tydeligt at se, at man allerede igennem en årrække havde forsøgt at løse problemerne ved at lave nødtørftige lappeløsninger. 

Rygninger og grater lagt i m

EN BAGGRUND SOM TØMRER

Søren Kibsgaard, der siden 1999 har drevet selvstændig tegnestue i landsbyen Hellum ved Rold Skov, er uddannet tømrer og arkitekt m.a.a. fra arkitektskolen i Aarhus med speciale i restaurering og bygningspleje. Han har bl.a. løst renoveringsopgaver på Børglum Kloster, Jens Bangs Stenhus, Havnemesterboligen og Drachmanns Hus i Skagen, Thisted Gl. Rådhus og Kalines tanghus på Læsø. De tre sidstnævnte opgaver er løst for Realdania Byg. Udover Aalborg Gl. Rådhus arbejder Søren Kibsgaard i øjeblikket med tagrenoveringer på Veggerby Kirke og Næsborg Kirke i Himmerland samt Skagen Fyr (kendt som det Grå Fyr), der ombygges til naturcenter med fokus på specielt trækfugle.

Fotos af mockup med glaserede Dantegl tagsten er venligst udl
Fotos af mockup med glaserede Dantegl tagsten er venligst udl

FRA GRØN OVER BRUN TIL SØLVGRÅ

De vingetagsten, som vi udskifter på Aalborg Gl. Rådhus, blev oplagt for ca. 100 år siden. De er med andre ord fra en tid, hvor teglværkerne havde meget sværere ved at styre brændingsprocessen. Det resulterede i glaserede tagsten, der ikke var ensartede sorte, men farvemæssigt spændte meget bredere fra grøn over brun til sølvgrå. Det farvespil har vi så vidt muligt ønsket at bevare med oplægningen af de nye håndstrøgne og glaserede Dantegl vingetagsten fra Monier. Vi har valgt en blanding af sort- og brunglaserede tagsten. Før beslutningen blev taget, blev der lavet en mockup på Gl. Torv, hvor der blev oplagt to tagstensflader med henholdsvis sortglaserede tagsten og en blanding af sort- og brunglaserede tagsten. Det gav os muligheden for at vurdere de to tagflader under forskellige vejr- og lysforhold. 

Opl

FORTIDENS DETALJERIGDOM

Opgaven med renoveringen af taget på Aalborg Gl. Rådhus blev vundet af Tømrer- og Snedkerfirmaet Pallisgaard A/S i Aalborg, der har valgt at bruge Nordjysk Tagservice ApS som underleverandør.

Det er altid noget helt særligt at få lov til at renovere en bygning, som blev opført for mere end 250 år siden, fortæller tømrermester og Monier Tagpartner Flemming Balser fra Nordjysk Tagservice ApS. Her bliver man udfordret som håndværker, da der i forbindelse med renovering af fredede bygninger stilles helt specifikke krav til, hvordan tingene skal laves. Ofte anvendes metoder, der bygger på håndværksmæssige traditioner, som går langt tilbage i tiden. Det er bestemt ikke hver dag, man får lov til at arbejde med rygninger og grater lagt i mørtel. Her er en detaljerigdom, som man ikke finder på moderne byggeri. Derfor er det naturligvis vigtigt med en god og konstruktiv dialog, så tingene bliver løst til alles tilfredsstillelse.