TAGINFO 3 - 2016

Taget på Hasseris Kirke ved Aalborg er blevet renoveret med nye Dantegl vingetagsten. Vi var med, da tagstenene blev hejst op på klokketårnet. En manøvre, der kræver både præcision og gode ben.              

Dantegl højt til vejrs

Renoveringen af taget på Hasseris Kirke
Renoveringen af taget på Hasseris Kirke

Renoveringen af taget på Hasseris Kirke, som omfattede tårnet, sidebygningen og skibets nordside fandt sted i sommeren 2015. Totalrådgiver og arkitekt på opgaven var Knudsen & Østergaard A/S, mens firmaet Tag Jørgensen ApS stod for oplægningen af tagsten. 

I 40 meters højde

Det ser imponerende ud, når pallerne med Dantegl tagsten langsomt og graciøst glider højt til vejrs. En palle med tagsten vejer 864 kg, og kranen er oppe i en højde på 40 meter. Operationen styres af kranfører Martin Skovbak, Aalborg Vognmandsforretning A/S.

Det sker ofte, at vi bruger kranen til at løfte tagsten direkte op på taget, hvilket gør det noget nemmere for de folk, som skal lægge stenene. Det er dog første gang, jeg på den måde leverer tagsten til taget på et klokketårn. Det kræver naturligvis erfaring og præcision. Det er højt oppe, så nede fra jorden kan jeg ikke helt bedømme afstanden, når pallen kommer tæt på taget og de folk, som arbejder deroppe. Det betyder, at jeg for hver palle selv må tage turen op ad stilladset for helt oppe at kunne dirigere pallen med tagsten på plads, så tagdækkerne kan få bundterne med tagsten fordelt på lægterne. Op og ned flere gange i løbet af dagen, det giver en god motion.

Løft af Dantegl på Hasseris kirketårn

400 år uden egen kirke

Indtil 1534 havde Hasseris sin egen kirke, men i forbindelse med feltherre Johan Rantzaus angreb på Aalborg 18. december blev kirken ødelagt. Johan Rantzau havde fået til opgave at nedkæmpe Skipper Clements bondehær, hvilket foregik på barbarisk vis. Omkring 2000 af de forsvarende bønder blev myrdet og Limfjordsbyen plyndret. Derefter blev Hasseris Sogn lagt sammen med Budolfi Sogn. Mere end 400 år senere fik Hasseris i 1956 atter en kirke tegnet af Aalborg-arkitekten Einar Packness, der også har tegnet Svinkløv Badehotel, stationsbygningerne på jernbanestrækningen Aars-Hvalpsund (nedlagt i 1969) samt flere markante Hasseris-villaer. Økonomien strakte i første omgang kun til at opføre kirkens skib og kor. Sidebygningen blev opført i 1979, og tårnet kom til i 1985. 

Hasseris Kirke

Stormen Freja ruskede godt og grundigt i tagkonstruktionen

Få måneder efter at renoveringen af taget var afsluttet, ramte stormen Freja Danmark lørdag den 7. november 2015. Det gik hårdt ud over Hasseris Kirke, hvor både rygning og tagsten blæste af. Specielt tårnet fik en hård medfart. Trods omfattende skader på taget blev søndagens gudstjeneste afholdt som planlagt. Skaderne blev hurtigt udbedret og i den forbindelse blev tagstenene fastgjort ekstra godt, da de i den højde ligger meget udsat for vind og vejr. De seneste års mange kraftige storme gør det endnu mere påkrævet, at tagsten på udsatte lokaliteter fastgøres ekstra godt, det vil sige, at hver eneste tagsten skal bindes til lægterne.

Dantegl på Hasseris Kirke

En blandt 400 vejkirker

Hasseris har status som vejkirke, hvilket betyder, at kirken er åben for besøg de fleste af ugens dage. Der er i alt over 400 vejkirker og andre åbne kirker fordelt udover hele landet. Begrebet vejkirke opstod i Tyskland i 1958.