TAGINFO 7 - 2016

Monier har udviklet en ny letvægtstagsten – B&C 25, der er 40% lettere end traditionelle betontagsten. Det har skabt behørig opmærksomhed, da det giver helt nye muligheder for tagrenovering. B&C 25 er et stærkt alternativ til fibercement og ståltagplader. Vi har besøgt tre ejendomme i Midtjylland, der alle er blevet renoveret med B&C 25. Her har vi mødt husejere og håndværkere for at høre mere om valget, arbejdet på taget og slutresultatet.   

Det helt rigtige tag-look 

Før renovering - 70'er villa i Galten
Før renovering - 70'er villa i Galten
Efter renovering med B&C 25
Efter renovering med B&C 25

Lidt af en tilfældighed

Vi begynder vores tur i Galten vest for Aarhus, hvor Kamilla Agerskov og hendes kæreste er i fuld gang med at totalrenovere en villa opført i 1976.

Af tilstandsrapporten fremgik det, at der var flere K3-bemærkninger (red. kritiske skader) til tagbelægningen. Pladerne var begyndt at smuldre, og der var huller, hvor der kom fygesne ind, så vi vidste, at det var et af de første steder, der skulle tages fat, da vi havde bestemt os for at købe huset. Vi fik lavet nogle ingeniørberegninger, der viste, at taget var dimensioneret til at bære lette tagmaterialer. Efter at have undersøgt markedet stod det klart, at der ikke var mange valgmuligheder, hvis vi ikke ønskede at forstærke tagkonstruktionen yderligere, hvilket var en betydelig merudgift. 

Bølgetagplader og ståltagplader blev hurtigt fravalgt. Vi stod tilbage med en importeret letvægtstagsten, hvis form vi ikke var særlig begejstret for. Den var meget flad og dermed langt fra det karakteristiske danske tag-look, der har et let og bølget udtryk. Ved lidt af en tilfældighed blev vi gjort opmærksom på den nye B&C 25. Efter en sammenligning på selve byggepladsen var vi ikke i tvivl; der var den helt rigtige tagløsning til vores nye hus. Slutresultatet lever da også op til alle vores forventninger.

Det er tømrer Mogens Kalstrup, Syddjurs Hus- og HaveService, som har stået for oplægningen af taget i Galten.

Jeg har ikke de bedste erfaringer med fibercement og ståltagplader, så det var dejligt at arbejde med B&C 25, ja, jeg vil ligefrem sige behageligt. Det er et klart plus, at tagstenene er meget lettere. De er nemme at håndtere, oplægningen går tjept, og kræfterne slipper ikke så hurtigt op. Det er helt klart en tagsten, jeg kan anbefale.

Før renovering af villa fra 1983
Før renovering af villa fra 1983
Efter renovering med B&C 25
Efter renovering med B&C 25

Satte sig grundigt ind i mulighederne

I Solbjerg øst for Skanderborg møder vi ægteparret Jane og Jens Martin Sørensen, der viser deres nye sorte B&C 25-tag frem.

Taget, der var fra 1983, havde efterhånden set sine bedste dage. Flere steder var det tyndslidt, og jeg kunne hvert år tømme tagrenderne for smulder og små stykker. Taget gjorde ikke noget videre godt for helhedsindtrykket af huset, siger Jens Martin Sørensen. Det var falmet, trist og udtjent. Det lignede mere noget, man forbinder med en svinestald end et parcelhus, tilføjer Jane Sørensen. For at fjerne mos har vi forsøgt at vaske taget, men resultatet var ikke tilfredsstillende, så vi blev enige om at investere i et nyt – og når det skal være, er det nok også det mest fornuftige sted at ofre penge.      

Jeg har brugt en del tid på at sætte mig grundigt ind i mulighederne – ikke mindst har jeg tilbragt mange timer på nettet. Det betaler sig, for det var her jeg første gang læste om letvægtstagstenen B&C 25 fra Monier. De gamle asbestholdige plader blev fjernet, hvilket i sig selv var en befrielse, og det nye tag lagt op, hvilket på alle måder har pyntet. Projektet er da også nøje blevet fulgt af naboerne, som kun har pænt at sige om den synlige forvandling. I forbindelse med tagrenoveringen har vi ligeledes fået efterisoleret med 300 mm og opsat ny gavlbeklædning.

Før renovering af ældre landejendom
Før renovering af ældre landejendom
Efter renovering med B&C 25
Efter renovering med B&C 25
Renovering af landejendom med B&C 25

Store perspektiver

Vores lille rundtur slutter ved landsbyen Lemming nord for Silkeborg, hvor tømrermester Frank Hansen har fået oplagt B&C 25 på sit nedlagte landbrug.

Det var ikke noget kønt syn, så et nyt tag har gjort underværker for helhedsindtrykket. På ejendommen, der er opført i 1959, var der oprindelig oplagt bølgetagplader på beboelsesdelen og pandeplader på staldbygningen. Slidte, triste og rustne. I forbindelse med en tidligere renovering af beboelsen og dermed udnyttelse af første sal var hanebåndene på spærene blevet fjernet, så konstruktionen kunne ikke bære en traditionel tagløsning med enten tegl- eller betontagsten. Det var nødvendigt at finde en forholdsvis let tagløsning, hvor både ståltagplader og tagpap var udelukket fra begyndelsen. 

Renovering med B&C 25

Jeg fandt frem til en letvægtstagsten, der stilmæssigt ikke lige var det, vi havde drømt om, og så var det tilmed en forholdsvis dyr løsning. Heldigvis fortalte min lokale tømmerhandel om B&C 25, som jeg selv fik i hænderne på Byggeri 2016 i Fredericia i marts måned. Det var en herlig oplevelse, for det var den helt rigtige tagsten til ejendommen. Den klassiske B&C betontagsten med den velkendte Dobbelt-S profil blot 40% lettere. Som tømrermester kan jeg se store perspektiver i den nye letvægtstagsten B&C 25. Her er endelig et stærkt alternativ til ståltagplader og fibercement – og det bliver der brug for i de kommende år, hvor rigtig mange tage fra 1970’erne og 1980’erne står til udskiftning.

Klik her og få meget mere at vide om den banebrydende nye, danskudviklede letvægtstagsten B&C 25 med Aerlox teknologi.