TAGINFO 8 - 2016

I Holbæk i en parklignende have omgivet af gamle høje træer, frodige rododendron og en lille sø ligger villaen ”Sælsom”. Her har et ikke helt almindeligt tag gennemgået den helt store renovering, hvor der på alle områder har været fokus på detaljen og et optimalt slutresultat. Vi har talt med husets ejer Jens Plesner Hamann om processen.

Villa ”Sælsom” med håndstrøgne Dantegl

Villa i Holbæk med håndstrøgne, sortglaserede Dantegl
Villa i Holbæk med håndstrøgne, sortglaserede Dantegl

Man kan ikke beskylde os for at hoppe over, hvor gærdet er lavest, fortæller Jens Plesner Hamann. Det har været en stor opgave med mange udfordringer, men det har været det hele værd, for resultatet er blevet som ønsket. Håndværkerne kom virkelig på arbejde, men jeg tror også, de syntes, det var en spændende opgave, for det er ikke hver dag, man arbejder med metoder og teknikker som for 100 år siden.

Villaen blev opført i 1926 af stadsgartner Bille, der havde en stor passion for specielt bregner, hvilket endnu ses i den gamle have. Taget var oprindelig beklædt med røde tegl, men efter moden overvejelse besluttede ejeren af få oplagt håndstrøgne, sortglaserede Dantegl vingetagsten til JP-binder.

Rygningerne med den specielle knop på toppen er specialfremstillede. Nogle af de gamle rygningssten blev sendt til Volstrup Teglværk i Nordjylland, hvor der er lavet nøjagtige kopier. Det samme gælder skotrenderne, der ligeledes er fremstillet i tegl

Håndstrøgne, sortglaserede Dantegl vingetagsten.
Specialfremstillede rygningssten med knop.

Vi var klædt godt på til opgaven. I forbindelse med nedtagningen af det gamle tag blev der taget 2-300 fotos, så vi altid kunne gå tilbage og kigge, hvis der skulle opstå tvivl om den oprindelige konstruktions udseende. Taget på tårnet gav en del hovedbrud. På den nederste del, der har form som en krave, måtte tagstenene henholdsvis presses og strækkes. Det var umuligt at skaffe lægter, der kunne bøjes tilstrækkeligt meget for at få den rigtige runding. Efter 4 prøveoplægninger måtte der tænkes nye tanker. Løsningen blev vandfast krydsfiner. Den rundede tagrende var også lidt af et projekt. 

Hvem, der har tegnet villa ”Sælsom”, fremgår ikke af de oprindelige tegninger, men det er formentlig Holbæk-arkitekten Ivar Bentsen. Han var en af de centrale skikkelser i Foreningen Bedre Byggeskik, der blev oprettet i 1915 med det mål af skabe en ny dansk byggeskik med enkle, smukke, praktiske og tidssvarende boliger.

Håndstrøgne, sortglaserede Dantegl tagsten

På den øverste del af tårnet, der afsluttes med et zinkspir, er der på graterne oplagt håndstrøgne rygningssten, som er mindre end de sten, der er anvendt som afslutning andre steder på taget. Der er ikke mindre end seks grater på en meget lille tagflade. Der er ingen tagrende i forbindelse med taget på den øverste del af tårnet. For at sikre den nødvendige ventilation af konstruktionen og samtidig forhindre fygesne i at trænge ind har håndværkere og øvrige rådgivere måttet tænke kreative tanker. Problemet er løst ved at opbygge en form for spærre af påsvejset tagpap i forbindelse med undertaget, så vand og kondensdannelser ledes ud på gesimsen og videre til det underliggende tag.

Håndstrøgne, glaserede Dantegl vingetagsten

Det oprindelige tegltag var understrøget med mørtel, men i forbindelse med oplægningen af det nye tag er der valgt en mere tidssvarende løsning med brædder og tagpap. Grater og rygninger er lagt i mørtel.                    

Tagarbejdet er udført af Tagpartner Tømrermester Henrik Hjort Harboe, Slagelse, www.hhharboe.dk.