TAGINFO 9 - 2016

Imponerende ser den ud, den store ladebygning ved slottet Voergaard i Vendsyssel. På den knap 1.400 m² store tagflade er der oplagt røde Dantegl vingetagsten model Gl. Dansk. Vi har sat tømrermester Per Smith, Præstbro Tømrer- og Snedkerforretning, stævne på Voergaard til en snak om renoveringen af ladebygningen.

Voergaards imponerende lade

Ladebygningen ved Voergaard Slot med Dantegl model Gammel Dansk
Ladebygningen ved Voergaard Slot med Dantegl model Gammel Dansk

Ikke en eneste tagsten var fastgjort

Voergaard Slot ved Dronninglund er en af egnens helt store attraktioner. Det vidner ikke mindst de mange bilers nummerplader om, for her på en sommerdag i midten af august er der besøgende fra både Italien, Frankrig, Tyskland, Holland, Norge, Sverige og naturligvis Danmark. Det første, der møder de besøgende, er Voergaards store lade fra 1943, der efter en omfattende renovering skal anvendes til forskellige kulturelle arrangementer i forbindelse med bl.a. julemarked og middelalderdage.

Voergaard Slot ved Dronninglund
Voergaard Slot ved Dronninglund

Vi tog fat på arbejdet 1. oktober 2015, og 15. september i år er vi færdige, fortæller tømrermester Per Smith. Det har på alle måder været en spændende opgave – og det såvel udvendig som indvendig. Alene ladens størrelse og konstruktion gør det til et projekt ud over det sædvanlige. De oprindelige falstagsten, der på bagsiden var stemplet Aalborg Tegl, var efter 72 år tjenlige til udskiftning. Da vi tog fat på nedtagningen, fik vi noget af en overraskelse, for ikke en eneste tagsten på den store tagflade var understrøget eller fastgjort med bindere. Imponerende at der ikke er sket større skader, når man tænker på, hvordan vestenvinden kan vise tænder på disse breddegrader. Selve oplægningen af de nye Dantegl vingetagsten er forløbet uden problemer. På så stor og regulær en tagflade er det bare gået derudad. 

Dantegl Gammel Dansk vingetagsten

Offentlig adgang til kunstskattene

Voergaard Slot, der stod færdigbygget i 1588, hører til blandt de prægtigste renæssancehuse i Danmark. I begyndelsen af 1900-tallet var godset med sine 3.500 tønder land tillige en af landets største jordbesiddere. I 1955 købte den dansk-franske greve Ejnar Oberbech-Clausen Voergaard, som han fra kælder til kvist fyldte med en enestående kunstsamling, som der i dag er offentlig adgang til.

Noget af det mest imponerende ved Voergaards store, højloftede lade, der oprindelig blev brugt til opbevaring af halm, ser man først, når man kommer indenfor, fortæller tømrermester Per Smith. Den elegante trækonstruktion er helt i særklasse. Her er ikke nogen bærende stolper, der forstyrrer udsynet, men et stort rum med mange anvendelsesmuligheder. Tagkonstruktionen vejer en del, så i forbindelse med oplægningen af de nye Dantegl vingetagsten fik vi lavet en ingeniørberegning. Det førte til, at der er blevet lavet en let stålafstivning af samtlige spær.

Dantegl Gammel Dansk

Idé- og erfaringsudveksling

Når man arbejder med oplægning af tag, opstår der helt naturligt spørgsmål om produktet og de anvendte metoder. Der er selvfølgelig altid mulighed for at kontakte producenten, i dette tilfælde Monier, men i en travl hverdag er det ikke altid, man får det gjort. I forbindelse med oplægningen af taget på laden ved Voergaard fik vi besøg af nogle produktionsfolk fra det nærliggende Volstrup Teglværk, hvor Monier producerer Dantegl vingetagsten. Det blev til en spændende formiddag med idé- og erfaringsudveksling. Her var der rig lejlighed til at få svar på nogle af de detaljer omkring produktet, som vi håndværkere har undret os over, og jeg er helt sikker på, at teglværkets folk fik nogle input med hjem, som der skal arbejdes videre med. Vi havde f.eks. en snak omkring udformningen af nakken på tagstenen og længden på de strips, som tagstenene er bundtet med. Det var en meget positiv oplevelse, som alle parter havde stor glæde af.

Voergaards smukke, højloftede ladebygning fik et nyt tag – det næste, der trænger til en kærlig hånd er selve slottet, hvor tagbelægningen også bærer præg af tidens tand.  

Dantegl Gammel Dansk vingetagsten