5/2017: SOLGTE TAGET PÅ GADBJERG KIRKE

”De ligger spredt rundt om i landskabet – de danske folkekirker, der gemmer på megen spændende viden både om vores historie og tidligere tiders byggeskik”, fortæller arkitekt Kuno Meilby, som vi mødte ved Gadbjerg Kirke vest for Vejle, hvor taget er blevet udskiftet med røde håndbearbejdede Dantegl vingetagsten. Kuno Meilby har i mange år arbejdet med restaurering af danske kirker, og han har også tegnet helt nye kirker som f.eks. Billund Kirke og Løget Kirke.

Håndbearbejdet Dantegl - Gadbjerg Kirke
Gadbjerg Kirke ved Vejle. Tagrenovering med Håndbearbejdet Dantegl.

En fattig egn

Gadbjerg er, som mange andre danske landsbykirker, opført i granitkvadre og munkesten omkring år 1200. Selve soklen består af kildekalk eller frådsten, som det også kaldes.

Oprindelig hørte kirken under den nærliggende herregård St. Refstrup, der havde store jordtilliggender, men det meste bestod af hede, der ikke gav det store udkomme. Det var en fattig egn, hvilket også kunne ses på kirken, som til tider nærmest lå i ruiner, da der ikke var penge til vedligeholdelse. Da svenske styrker i 1657 besatte Jylland, blev Gadbjerg Kirke brugt som stald for svenske soldaters heste. Kirken blev først rømmet, da der udbrød en epidemi blandt soldaterne. Lokalbefolkningen mente, at det måtte være guds straf for at have krænket og misbrugt guds hus. I 1785 var herremanden på St. Refstrup så forgældet, at han solgte kirkens blytag til Norge. Det nåede dog aldrig frem, da skibet med den tunge last sank i Kattegat. Da herremanden begyndte at frasælge jord, blev der råd til at restaurere den faldefærdige kirke. Og det blev ikke første gang!

Skævheder ved taget gav visse udfordringer for håndværkerne.
Arkitekt Kuno Meilby i samtale med en af håndværkerne.

Det kræver håndværksmæssig snilde

”Kirken var i begyndelsen af 1990’erne igennem en større renovering, der tog flere år. I denne omgang er det udelukkende taget, vi koncentrerer os om”, fortæller arkitekt Kuno Meilby og fortsætter: ”Det kan være en håndværksmæssig udfordring at arbejde med fredede og historiske bygningsværker. Vi skal bevare så meget af det oprindelige som overhovedet muligt, og det samme gælder valget af metoder og materialer. Det kan være svært, da nutidens håndværkere ikke lærer de gamle, håndværksmæssige færdigheder. Gøres der ikke en større indsats for at bevare de gamle teknikker, er der meget, som hurtigt vil gå tabt. 

At lægge et tegltag på en bygning, der er ca. 800 år gammel, kræver erfaring. Gennem de mange år er der helt naturligt opstået forskydninger, sætningsskader og skævheder, der kræver håndværksmæssig snilde, når man skal få en tagflade til at fremstå harmonisk. Det er nødvendigt at tage højde for skævheder i forbindelse med selve lægtningen, og så handler det om at arbejde med alle muligheder bl.a. ved at trække og trykke tagstenene, så der udelukkende anvendes hele tagsten”.

Gadbjerg Kirke med Dantegl

Dantegl på historiske og fredede bygninger

Til renoveringen af taget på Gadbjerg Kirkes tårn, skib og kor er der anvendt håndbearbejdede Dantegl vingetagsten. Tømrerarbejdet er udført af Harresø Byggeforretning ApS, Givskud og murerarbejdet af Murer- og entreprenørfirmaet Teddy H. Thomsen ApS, Gadbjerg.

I den helt nye version af ”Håndstrøgne tagsten” fra Monier kan du læse meget mere om oplægning af håndbearbejdede og håndstrøgne Dantegl vingetagsten på historiske og fredede bygninger. Brochuren indeholder mange gode forslag til, hvordan oplægningen gribes an i forbindelse med bl.a. skæve tagflader, skrå gavle og krumme bygninger. Bestil ”Håndstrøgne tagsten” hos kundeservice på 96 31 61 00 eller download den her.