10/2017: DET GRUNDIGE TAGEFTERSYN

Et tag skal kunne modstå kraftige storme, store nedbørsmængder og skiftende temperaturer, så det er vigtigt, at hele konstruktionen er i absolut topform for at kunne modstå fremtidige, ekstreme vejrforhold. Gør det derfor til en fast rutine at tjekke taget, så du i tide opdager skader. Det kan på sigt spare dig for mange og kostbare ærgrelser. Teknisk afdeling hos Monier har udarbejdet en tjekliste, der punkt for punkt beskriver de ting, som bør tjekkes både ude- og indefra. Udskriv listen og sæt et flueben efterhånden som du tjekker tingene. Det tager ikke lang tid, men det er en god investering, der sikrer, at taget er sundt og holdbart. Som håndværker kan du med fordel bruge denne tjekliste, når du foretager et tageftersyn.

Rensning af tagrender om efteråret.

Udefra

1. Rens tagrenderne, så de er helt fri for blade, småkviste og skidt. Efterse, at tagrendernes samlinger er intakte, og der ikke er utætheder. Tjek samtidig om tagrenderne har bagfald, hvilket viser sig ved, at der står vand og opsamles skidt og løv i renden modsat nedløbets placering. 

I kraftigt regnvejr er det en god idé at tjekke, om tagrender med bagfald giver anledning til vandoverløb. Det kan skade facaden og medføre problemer med fugt. Kig efter misfarvninger på facaden. Facader af træ tjekkes for råd. Efter kraftig regn er det ligeledes tydeligt at se på terrænet, hvis der er problemer med utætte tagrender.

2. Efterse, at nedløbsrørene ikke er tilstoppede. Tjek ved at hælde vand i nedløbsrørene. Det bedste tidspunkt er om efteråret efter løvfald. 

3. Efterse husets vindskeder (træafslutning mellem gavl og tag) for råd. Især omkring afslutningen på tagrenderne. Brug en syl eller lignende. Det er oftest den nederste del, der er problematisk.

4. Efterse sternbrædderne for råd (træafslutningen bag tagrenden).

5. Fra en stige efterses selve tagfladen for skader. Kig efter uregelmæssigheder. Det kan være revnede tagsten, tagsten med afslag eller afskalninger. Ved skotrender kigges efter forskubbede tagsten. Husk også at efterse rygningen og evt. grater. 

På ældre tage fra før 1940 efterses om overstrygninger og mørtelrygninger er intakte uden mørteludfald. 

6. Efterse, om de forskellige aftrækshætter sidder tætsluttende til tagbelægningen.

7. Inddækninger omkring tagvinduer og kviste efterses for huller eller steder, hvor der er risiko for stillestående vand. Inddækningsmaterialer er særlig følsomme over for stillestående vand. 

8. Efterse, at fugleklodser/fuglegitre under den nederste del af tagdækningen er intakte. Tjek også mellem tagdækning og en evt. skotrende.

Indefra tagrummet

9. Tjek først indeklimaet i tagrummet. Virker der "kælderagtigt” og indelukket, er det vigtigt at kontrollere, om den nødvendige ventilation er til stede. 
I området, hvor taget møder ydermuren, skal der være mulighed for ventilation. Hvis området er pakket med isolering, bør denne fjernes. 

10. Er der tale om en ældre spærkonstruktion fra før 1950’erne, er der ofte anvendt tømmer med bomkanter (vankant) og barkrester. Kig efter spor fra borebiller, der f.eks. viser sig i form af små savsmuldstuer. Oftest er borebiller i sig selv ikke alvorlige, men de kan være et tegn på, at fugtigheden i tagrummet er kritisk. 

11. Kig efter skader på tagdækningen. Revner og huller i tagdækningen ses bedst i mørke og på dage med klart vejr udenfor.

12. Efterse lægterne. Især lægterne øverst ved rygningen. Brug f.eks. en syl eller lignende.

13. Adgangslemmen til tagrummet bør være forsynet med en tætningsliste for at modvirke indtrængning af fugtholdig luft.

14. Efterse, at rør mellem aftrækshætter på taget og loftsventiler/emhætter er kondensisolerede.

15. Efterse træunderlaget ved skotrender for fugtskjolder, der kan skyldes utætheder. I tilfælde af fugtskjolder er det nødvendigt at tjekke stedet ekstra grundigt i forbindelse med kraftigt regnvejr.

16. Er der tale om et træfiberbaseret pladeundertag, efterses undersiden for skjolder, der kan være indikation på, at tagdækningen er defekt. 
Ved ældre tage med mørtelunderstrygning efterses understrygningen. Ved løs eller manglende understrygning er der risiko for vandindtrængning. 

Når taget er efterset

Konstaterede skader, fejl og mangler skal udbedres hurtigst muligt. Det samme gør sig gældende, hvis der er forhold, der kræver yderligere undersøgelser. HUSK i forbindelse med det beskrevne tageftersyn at træffe de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.  

Du kan downloade ovenstående punkter som en afkrydsningsliste i pdf-format her. Er der noget vi har glemt, eller har du forslag til en forbedret tjekliste, så kontakt Teknisk Afdeling på 96 31 61 00 eller send din besked til tag@monier.com.