Sundhed & Sikkerhed

Hos Monier har vi en overordnet målsætning, når det gælder sundhed og sikkerhed: ingen ulykker, uheld eller erhvervssygdomme.

Alle ansatte har ret til et godt arbejdsmiljø, ligesom det forventes, at alle bidrager til et godt arbejdsmiljø. Som medarbejdere hos Monier har vi derfor vist vores deltagelse ved at underskrive vores sundheds- og sikkerhedspolitik.

Sundhed & Sikkerhed

Inden for Monier arbejder vi både med globale og lokale mål for arbejdsmiljøet. Et eksempel på et af vores globale mål er at "Sikre stop af maskiner ved vedligeholdelsesarbejder", og lokalt på vores produktionsanlæg er trucktrafikken på vores lagergårde et prioriteret område.

Vi arbejder aktivt med et såkaldt "program for sikker adfærd", og ledelsen har gennem synligt lederskab på arbejdspladsen et betydeligt ansvar i arbejdsmiljøspørgsmål. Vi har tilmed en heltidsansat sundheds- og sikkerhedsrådgiver, der støtter såvel ledelsen som medarbejderne i deres arbejde for et mere sikkert arbejdsmiljø.

Ved at sætte fokus på sundhed og sikkerhed har vi opnået en stor bevidsthed om risici, og vi har på denne måde haft held med at nedbringe antallet af ulykker.