Virksomhedens etiske regler

Code of Conduct

Ansvarlig virksomhedsadfærd er absolut nødvendig, hvis vi skal leve op til Braas Moniers vision om at realisere det fulde potentiale for tag. Lovlydig adfærd, gensidig respekt, integritet og pålidelighed er de værdier, der er retningsgivende for vores daglige samarbejde med hinanden og over for vores konkurrenter. Disse værdier er en integreret del af vores virksomhedskultur og danner grundlag for vores vedvarende succes og Braas Moniers fremragende ry verden over.

Overholdelse af reglerne har og vil have høj prioritet hos Braas Moniers ledelse – på gruppeniveau såvel som lokalt. Vi har etableret et Compliance Management System på gruppeplan, som sørger for, at de generelle principper, der er fastsat i de etiske regler, overholdes på alle markeder, hvor vi har aktiviteter.

De hovedtemaer, der er omfattet af reglerne, er overholdelse af love og etiske standarder, relationer til forretningsparter og tredjepart, undgåelse af interessekonflikter, sundhed og sikkerhed såvel som informationssikkerhed og virksomhedsaktiver. Virksomhedens etiske regler gælder globalt for alle ansatte, alle direktører og alle funktionærer i Braas Monier koncernen. Alle ansatte hos Braas Monier har pligt til at overholde reglerne, og ledelsesmedlemmer har pligt til at sikre, at alle under deres supervision også gør det.

Klik her for at downloade Moniers etiske regler.