RENOVERING AF ETERNIT-TAG

ETERNIT®-taget havde sin storhedstid i 1960’erne og 1970’erne. Har du ETERNIT® på et hus af endnu ældre dato, har der sandsynligvis oprindeligt været tagsten på taget. Hvis du skifter tilbage fra ETERNIT® til tagsten, genskaber du husets stil og charme og forøger dets værdi. Asbestholdige ETERNIT®-plader skal håndteres og bortskaffes som farligt affald, så kontakt hellere en professionel håndværker, som har det fornødne udstyr og som ved, hvad han har med at gøre. Taget bliver saneret, og det føles tryggere med et mere miljøvenligt tag, som du kan give videre til den næste generation.

RENOVERING AF ETERNIT®-TAG

TRIN FOR TRIN

  1. De gamle tagmaterialer og lægter fjernes.
  2. Det gamle undertag fjernes.
  3. Der lægges nyt DIVOROLL undertag.
  4. Der monteres afstandslister.
  5. Der monteres lægter.
  6. Der oplægges nye tagsten, specialsten og tilbehør.