RENOVERING AF STÅLTAG

Et tagstenstag har længere levetid end et ståltag, som forholdsvis hurtigt falmer og skal males om. Risikoen for kondensdannelse er samtidig mindre ved tagsten end ved ståltagplader. Husets værdi øges med tagsten, og det har stor positiv betydning, at tagsten ikke giver støjgener, når f.eks. blæsten suser og regnen trommer på taget. Det forøger livskvaliteten for dem, der bor, arbejder og sover under taget.

RENOVERING AF STÅLTAG

TRIN FOR TRIN

  1. De gamle tagmaterialer og lægter fjernes.
  2. Det gamle undertag fjernes.
  3. Der lægges nyt DIVOROLL undertag.
  4. Der monteres afstandslister.
  5. Der monteres lægter.
  6. Der oplægges nye tagsten, specialsten og tilbehør.