Tætning

Det er vigtigt, at tagkonstruktionen er tæt. Især undertaget har afgørende betydning
for tagets tæthed og de underliggende konstruktioners tilstand og levetid, men det
er ligeså vigtigt at have tætte overgange mellem tagstenene og f.eks. tagvinduer,
skortstene og kviste. Til etablering af tætning anvendes Wakaflex, som erstatter
tidligere tiders plade- og blyinddækninger. Andre udsatte steder findes ved rygningen
og ved tagfoden, hvor der monteres henholdsvis rygningsbånd og ventileret fuglegitter.