Ventilation

Gennem taget går der ventilationskanaler, og her opstår nogle af tagets svageste
punkter. Gennemføringerne skal slutte tæt mod både undertaget og tagstenene.
Moniers udluftningsprodukter, der bl.a. omfatter flexaftræk, faldstammeudluftninger
og isoleringselementer, er tilpasset de forskellige tagstensprofiler.