DANTEGL HÅNDSTRØGNE JP

Håndstrøgne Dantegl tagsten til slotte, herregårde, kirker, byhuse og andre
historiske bygningsværker. Hver eneste tegltagsten er unik, fremstillet med
hænderne og ved hjælp af ganske få redskaber. Kunsten at forme de smukke
tegltagsten bygger på dybe, rodfæstede traditioner, som i dag videreføres på
Volstrup Teglværk i Nordjylland. Her fremstilles håndstrøgne vingetagten,
bæverhaler, munk- & nonnetagsten samt helt specielle tegltagsten efter ordre.

Find en forhandler af denne tagsten. Søg her