Undertag

Den mest synlige del af taget skal holde til mangt og meget, men taget under taget - altså undertaget - har også en yderst vigtig funktion, der sikrer et godt og sundt tag mange år frem i tiden.

FRA UNDERSTRYGNING TIL UNDERTAG

Oprindeligt blev tagkonstruktioner med såvel beton- som tegltagsten understrøget med mørtel, men inden for de sidste 30-40 år er denne form for undertag blevet erstattet af langt bedre, stærkere og mindre vedligeholdelseskrævende materialer. Den første form for undertag blev udført med tagpap på brædder, hvilket senere er blevet suppleret med pladematerialer, plastfolier og diffusionsåben fiberdug. Ændringen er sket i takt med, at det er blevet populært at udnytte tagetagen til beboelse. Det gør, at understrygning ikke er særlig anvendelig, da der skal være mulighed for/plads til vedligeholdelse, hvilket gør, at tagrummet ikke kan udnyttes fuldt ud.

Undertag

DIFFUSIONSÅBNE OG DIFFUSIONSTÆTTE UNDERTAGE

Der findes i dag mange typer undertage. Der skelnes mellem såkaldte diffusionsåbne og -tætte undertage. Et diffusionstæt undertag består eksempelvis af plader, tagpap eller en kraftig plastfolie, der udelukkende har til formål at stoppe fugtindtrængning. Derimod er det diffusionsåbne undertag konstrueret, så det kan ånde, og det uden at vand kan trænge ind. Evt. fugt fra tagkonstruktionen kan altså trænge ud gennem undertaget. At et undertag er diffusionsåbent, betyder ligeledes, at der ikke kræves nogen ventilationsspalte mellem undertaget og isoleringen. Der er med andre ord mulighed for en optimal udnyttelse af tagetagen.

MONIER UNDERTAG - DIVOROLL

Divoroll Universal og Divoroll Top fra Monier er udviklet og testet til at kunne modstå store belastninger og ekstreme vejrforhold. To diffusionsåbne undertage, der kvalitetsmæssigt ligger helt i top og derfor hører til blandt markedets bedste. Det, der adskiller Divoroll undertagene, er styrken og tykkelsen samt Divoroll Tops unikke fugtabsorberende underside, der under ekstreme vejrforhold kan opsamle eventuelle kondensdannelser for senere at transportere dem ud på oversiden.

VALG AF UNDERTAG

Valget af undertagsprodukt afhænger i høj grad af, hvilken tagbeklædning og tagkonstruktion der ønskes. Det skal sikres, at materialerne passer sammen, så konstruktionen kan udføres på en sådan måde, at slagregn, fygesne og fugt effektivt holdes ude. Det er desuden vigtigt, at der vælges et undertagsmateriale og en konstruktionsopbygning, hvor de tekniske og levetidsmæssige forudsætninger passer til den ønskede tagdækning. Undertaget har afgørende betydning for tagets tæthed og dermed de underliggende konstruktioners tilstand og levetid. Indtrængen af fugt i form af regn, sne og kondens kan medføre alvorlige skader på tagkonstruktionen, hvis netop undertaget ikke vælges, projekteres og opægges korrekt. Det handler med andre ord om en helhedsvurdering af de tekniske løsninger og valget af materialer.

DUKO - ET GRUNDLAG FOR VALG AF UNDERTAG

Med Dansk Undertagsklassifikationsordning, i daglig tale forkortet DUKO, er der etableret en klassifikation af undertage på det danske marked, hvilket gør det nemmere at sammenligne de forskellige produkter og vælge netop det undertagsmateriale, som passer bedst til den

  • Høj (H)
  • Middelhøj (MH)
  • Middellav (ML)
  • Lav (L)

Moniers diffusionsåbne undertage har fået følgende klassifikation af DUKO:

  • Divoroll Top: anvendelsesklasse Middelhøj og anvendelsesklasse Høj - Normal (ved montering på fast underlag).
  • Divoroll Universal: anvendelsesklasse Middellav:

På www.duko.dk kan du læse mere om ordningen og få hjælp til at vælge den undertagsløsning, som passer til den aktuelle tagkonstruktion. Du kan også læse meget mere om DUKO og BMI undertage her. Eller du kan downloade detaljeret tegningsmateriale her